Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Pulje til esport-events

Søg tilskudspuljen til finansiering af esport-events. Fristen for ansøgninger i år er 22. februar 2019 kl. 12:00

Regeringen har afsat to millioner kr. årligt i 2019 og 2020 og tre millioner kr. årligt i 2021 og 2022 til at styrke esporten i Danmark.

Hvad kan du søge tilskud til?

Tilskud kan søges til esport-events i Danmark, der dels skal styrke Danmarks position som en førende esport-nation, og dels skal skabe øget fokus på esporten i hele landet

Du kan søge tilskud på mindst 50.000 kr. og højst 500.000 kr. til dækning af projektrelevante udgifter.

Ansøgningen skal opfylde to budgetkrav:

  1. Tilskud kan søges til maksimalt 50 procent af det samlede budget.
  2. Offentlig medfinansiering må maksimalt udgøre 50 procent af det samlede budget.

Hvem kan søge?

Virksomheder, organisationer og foreninger kan søge tilskud fra puljen. Offentlige institutioner er afskåret fra at kunne søge.

Ansøgningsfrist

Fristen for ansøgninger til puljen i år er den 22. februar 2019 kl. 12.00

Vilkår

Ansøgere får svar senest den 20. marts 2019. Du kan benytte et eventuelt tilskud efter tilsagn, og du kan derfor kun søge om støtte til udgifter, der afholdes efter den 20. marts 2019.

Esport-eventet, du søger tilskud til, skal finde sted inden 28. februar 2020.

Erhvervsstyrelsen kan bevilge tilsagn om tilskud direkte med udgangspunkt i de indkomne ansøgninger. Tilskud udbetales bagudrettet på baggrund af fremsendt afrapportering og ledelses- og evt. revisorpåtegnet regnskab afhængigt af tilskuddets størrelse. Læs mere i Erhvervsstyrelsens standardvilkår (pdf)

Tilskud gives med udgangspunkt i de minimis-forordningen, der tillader statsstøtte, så længe den samlede de minimis-støtte til den enkelte virksomhed ikke overstiger 200.000 euro (ca. 1,5 mio. kr.) over en periode på tre regnskabsår. Alle ansøgere skal sammen med ansøgningen afgive erklæring på, at det ansøgte tilskud ikke er i konflikt med de minimis-reglerne.

Se, hvordan du søger puljen