Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed17.12.2015

Procedure for legalisering af oversættelser efter 1. januar 2016

Emner: Liberale erhverv

I forbindelse med ophævelsen af lov om translatører og tolke pr. 1. januar 2016 har branchen og virksomhederne efterspurgt en ordning, hvorefter personer der i dag er beskikket som translatører kan få deres oversættelser direkte legaliseret i Udenrigsministeriet.

Erhvervs- og Vækstministeriet har derfor i dialog med Justitsministeriet og Udenrigsministeriet fastlagt nedenstående procedure for legalisering af oversættelser efter afskaffelsen af beskikkelsesordningen. Målet har været at finde en fleksibel måde for borgere og virksomheder til at få legaliseret oversatte dokumenter. Drøftelser med branchen har vist, at de translatører, der allerede er i Udenrigsministeriets databaser, også selv er interesserede i en løsning som den nedenfor beskrevne. Samtidig efterkommer processen også ønskerne fra de danske virksomheder, som har brug for at kunne fremvise legaliserede oversættelser i udlandet.

Fra 1. januar gælder følgende:

De translatører, der i dag er optaget i Udenrigsministeriets legaliseringsdatabase for beskikkede tolke og translatører, bliver overført til en ny database over oversættere, der kan få legaliseret deres oversættelser direkte i Udenrigsministeriet. Det vil sige at disse ikke behøver at gå til notar først. Endvidere skal de translatører, der indgår i Udenrigsministeriets nuværende database aktivt framelde sig, hvis de ikke ønsker at komme med over i en ny legaliseringsdatabase.

Derudover er Erhvervs- og Vækstministeriet i dialog med Uddannelses- og Forskningsministeriet ift. at fastlægge, om der er andre videregående uddannelser end dem, der hidtil har dannet grundlag for den statslige beskikkelse, som giver de nødvendige oversættelsesrelaterede kompetencer til at blive optaget i Udenrigsministeriets legaliseringsdatabase efter 1. januar 2016. Når der er fastlagt en procedure for optagelse på listen vil dette blive særskilt meldt ud på Udenrigsministeriets hjemmeside.