Nyhed

Politianmeldelse af KPMG P/S for overtrædelse af hvidvaskloven

Erhvervsstyrelsen iværksatte den 11. oktober 2018 en undersøgelse af revisionen af Københavns Andelskasses års- og koncernregnskab for 2017, hvor KPMG P/S afgav revisionspåtegning. Styrelsen har i forbindelse hermed undersøgt, om KPMG P/S har levet op til kravene i hvidvaskloven.

  • 12. april 2019
  • Kontrol og tilsyn

Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at KPMG P/S i forbindelse med revisionen af Københavns Andelskasses års- og koncernregnskab for 2017 blev bekendt med oplysninger, som fører til, at KPMG P/S burde have foretaget nærmere undersøgelser, samt foretaget underretning til Hvidvasksekretariatet.  

Erhvervsstyrelsen har anmodet Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet om at indlede en politimæssig efterforskning af om hvidvaskloven er overtrådt.

Politianmeldelsen vedrører en mulig overtrædelse af § 25, stk. 1 og § 26, stk. 1, i lov nr. 651 af 8. juni 2017 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).

Erhvervsstyrelsens undersøgelse af revisionen af Københavns Andelskasses års- og koncernregnskab for 2017 er endnu ikke afsluttet.

Kontakt:

Pressekoordinator
Søren Møller Nielsen
T: 3529 1430
smn@erst.dk