.
     Kan du ikke læse nyhedsbrevet - Se online version i din browser ›
.
Nyhedsbrev November
.

Først en rigtig god nyhed:

Bibliotekslinjen til NemID medarbejdersignatur opretholdes i 2015.

Det betyder, at vi regner med at I fortsat kan hjælpe virksomheder og foreninger med digital kommunikation med det offentlige også næste år. Der er stadig væk mange der henvender sig på biblioteket for at få hjælp, og vi registrerer, at I i høj grad lykkes med at hjælpe dem. Det er vi meget taknemlige for.

.
.

I har hjulpet flere tusinder også i 2014!

Men det er vigtigt at alle rapporterer!

Tak til alle der den sidste tid har rapporteret om brugerne. Vi ville gerne fortælle jer nu, hvor mange der har brugt bibliotekstilbuddet sidste år. Men der er mange der ikke har besvaret spørgeskemaet.

Vi har derfor forlænget fristen for rapportering til onsdag den 26. november. Vi bruger tallene, til at fortælle om hvor gode I har været til at hjælpe virksomhederne.

Spørgeskemaet finder du her
Frist for rapportering er onsdag den 26. november 2014. Der er også fritekstfelt til andre kommentarer.

.
.

Bølge 3 på virksomhedsområdet

Forsinkelser på nye obligatorisk digitale løsninger

Vi har tidligere oplyst om at der er flere kommunale områder der bliver obligatorisk digitale pr 1. december. Dette er forsinket, og pt er der ingen løsninger der er klar til brug. Vi ved heller ikke pt, hvad der bliver klart til 1. december.

Hvad vi ved, er at der arbejdes på at gøre det obligatorisk at bruge en digital løsning, ved følgende behov:

 1. Anmeldelse og ansøgning vedrørende våben og eksplosive stoffer mv. (statslig – og derfor kun sekundær relevant for kommunerne)
 2. Affald fra borgere, virksomheder, offentlige og private institutioner
 3. Ansøgning om parkeringslicenser efter vejloven:
  • Erhvervslicenser
 4. Veje og trafik, herunder opgravning, ledningsarbejder mv.
  • Råden over veje
  • Gravetilladelser
 5. Anmodning om attestationer efter CPR-loven:
  • Adresseforespørgsel
 6. Ansøgning om byggetilladelse mv.
 7. Anmeldelse af byggearbejde mv.

Dette er overvejende kommunale løsninger, og det er den enkelte kommune, der selv beslutter hvilken digital løsning de vil købe, og gøre tilgængelig for sine virksomheder via Virk.dk.

På Virk kommer der en introside til hver løsning, og der vælger man sin kommune, og får så adgang til den rigtige løsning.
Det vil det fremgå af symbol på introsiden, om der skal benyttes log-in. Det vil være NemID medarbejdersignaturen der skal bruges

Vi forventer ikke, at der vil komme henvendelser til biblioteket her i de nærmeste uger, da det ikke bliver kommunikeret ud at der er hjælp at få på biblioteket. Vi kommunikerer først ud, at der er hjælp at få på biblioteket, når alle løsninger er klar på Virk.dk.

.
.