.
     Kan du ikke læse nyhedsbrevet - Se online version i din browser ›
.
Nyhedsbrev
.

Kom med jeres succeshistorier til efteråret presseindsats

Vi lancerer efterårets kampagneindsats medio september og vil bl.a. udsende 5 regionale pressemeddelelser. Til at gøre pressemeddelelserne interessante for regionalpressen har vi brug for 5 gode brugerhistorier. Vi vil derfor bede jer alle foreslå en tilfreds bruger, som vi vil kunne lave et kort telefoninterview med om hvordan han/hun oplevede jeres it-hjælp. Kom med jeres forslag til en bruger senest den 15. august: Skriv et par linier om hvilken virksomhed personen har og hvad personen har fået hjælp til, og send det til anette@invirke.dk. Vi skal kun bruge én historie pr. region, så vi vender tilbage og beder om kontaktoplysninger på de 5 brugere, som vi vælger at interviewe. Vi interviewer også de pågældende 5 biblioteker om deres erfaringer.

.
.

Obligatorisk at indberette moms og lønsumsafgift digitalt

Moms

Det er nu obligatorisk at indberette moms digitalt for perioder efter den 1. juli 2013

I den anledning har SKAT sendt fysiske breve til dem der indtil nu har indberettet moms på papir. I brevet henviser de til biblioteket, og der er vedlagt en liste med navn, adresse og telefonnummer på biblioteket. Brevet er vedhæftet.

Lønsumsafgift

Det er også nyt, at det er obligatorisk at indberette lønsumsafgift digitalt. SKAT har også sendt breve til enkelte virksomheder om dette, og henvist til hjælp på biblioteket. Hvis I får henvendelser om lønsum, kan I prøve denne her vejledning til hjælp: Brevet er vedhæftet.

Har du spørgsmål, kan du kontakte SKAT på telefon 72 22 18 18. Tast 2 for virksomhed -> tast 1 for TastSelv -> tast 1 for TastSelv moms, lønsum, EU

Du kan hjælpe brugeren til at blive klar til at indberette lønsum digitalt, ved at undersøge om brugeren har nemID medarbejdersignatur og vise hvor lønsum indberettes.

Hvis brugeren har behov for ikke-digital hjælp vedr. lønsum, er det SKAT der kan hjælpe
Eventuelt kan du hjælpe med at lave en digital fuldmagt, hvis brugeren ønsker at en revisor eller bogholder skal indberette på vegne af virksomheden
 

.
.

Husk netværksmødet i september

3. september: København (region Sjælland og hovedstaden)

6. september: København (region Sjælland og hovedstaden)

12. september: Aalborg (Nord- og midt-Jylland

13. september: Vejle (syd-Danmark)

Netværksmødet har til formål

  • at give en opdatering på virksomhedernes situation og hjælpebehov
  • at snakke om de erfaringer der er indtil videre
  • at snakke forventninger, udfordringer og andet der måtte være behov for at vende.

Erhvervsstyrelsen vil desuden præsentere kommunikationsplanerne for efteråret.

Tilmelding på centralbibliotek.dk eller hos tovholder

.
.