Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

PlansystemDK

PlansystemDK indeholder planer efter planloven og sikrer, at plandata standardiseres og stilles til rådighed for alle.

Her finder du planerne:

Se kort med alle planer

Se kort over lokalplaner (Hurtig adgang til lokalplaner)

Find planer i søgeliste

Kommuner kan (via password):

Indberette planer

Uploade planer (GIS-filer)

Download planer

Ændre brugerrettigheder mm.


Opdateringer tilknyttet plansystem.dk

Nedestående temaer er blevet opdateret og/eller tilføjet til  kort.plansystem.dk

Spildevandsplan og varmeforsyning

Følgende datofelter er tilføjet til lagene: spildevandsplan og kloakopland

  • Forslagsdato 
  • Startdato 
  • Slutdato 
  • Vedtagelsesdato 
  • Ikrafttrædelsesdato 
  • Aflysningsdato

Sikker forbindelse

Der er oprettet en sikker forbindelse (https) tilknyttet plansystem.dk: https://erhvervsstyrelsen.dk/plansystemdk  

Flyvestation Værløse

Landsplandirektivet for Flyvestation Værløse er blevet tilføjet. For mere information se Bekendtgørelse om hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2013) § 18: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158110