PlansystemDK

PlansystemDK indeholder planer efter planloven og sikrer, at plandata standardiseres og stilles til rådighed for alle.

PlansystemDK indeholder alle planforslag og vedtagne planer efter planloven.

Det omfatter bl.a. kommuneplaner, lokalplaner mm. (liste over planer i PlansystemDK).

Her finder du planerne:

Se kort med alle planer

Se kort over lokalplaner (Hurtig adgang til lokalplaner)

Find planer i søgeliste

Kommuner kan (via password):

Indberette planer

Uploade planer (GIS-filer)

Download planer

Ændre brugerrettigheder mm.

 

Opdateringer og nyheder
 

Nye og opdaterede temaer på kort.plansystem.dk

På kort.plansystem.dk er følgende temaer blevet opdateret og/eller tilføjet.

Planer under kommuneplanen

Visning af ”Kommuneplanrammer” er opdateret så ALLE rammer vises, det vil sige, hvad enten de har ophæng i en kommuneplan eller et kommuneplantillæg. Rammer og temarammer vises samlet. Dette gælder både rammer i status vedtaget, forslag og aflyst.

Ligeledes er visning af ”Kommuneplantillæg” blevet opdateret så ALLE tillæg vises, det vil sige tillæg, der indeholder en ramme og/eller en retningslinje. Derudover vises kommuneplantillæg, der gælder for hele kommunen, i et lag for sig selv. Dette gælder både tillæg i status vedtaget, forslag og aflyst.

Regionplaner og landsplandirektiver

Regionplaner fra amterne, der blev nedlagt pr. 31. december 2006 som følge af strukturreformen, udstilles nu under laget "Regionplaner". OBS! Vær opmærksom på at pdf-dokumenterne er meget store, og at de derfor kan tage lang tid at åbne.

Derudover er følgende gældende landsplandirektiver tilføjet til laget "Landsplandirektiver" :

Genanvendelse af Auderødlejren
Udvalgsvarehandel, Brande
Udvalgsvarehandel, Hedensted
Sjælsmarkskaserne
Udvalgsvarehandel, turistmål, Billund
Krydstogtterminal ved Københavns Nordhavn

Du kan finde yderligere information om de enkelte landsplandirektiver ved at bruge infoknappen ("i").

Sommerhuskort

På kort.plansystem.dk blev for et par uger siden tilføjet kort over sommerhusområder og sommerhusaftaleområder fra 1983. Da der er opstået tvivl om disse korts indhold og juridiske status er det ikke længere muligt at se kortene.

Nyt Plansystem.dk under udarbejdelse 

Kommunerne, KL og Staten samarbejder i øjeblikket om at opdatere systemet.
Et nyt Plansystem forventes i 2018 at erstatte det gamle.