Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

PlansystemDK

PlansystemDK indeholder planer efter planloven og sikrer, at plandata standardiseres og stilles til rådighed for alle.

Her finder du planerne:

Se kort med alle planer

Se kort over lokalplaner (Hurtig adgang til lokalplaner)

Find planer i søgeliste

Se: Udbygningsaftaler og Indkaldelse af ideer og forslag til ændring af kommuneplanen

Kommuner kan (via password):

Indberetning af planer

Uploadning af planer (GIS filer)

Download af planer

Ændre brugerrettigheder mm.

Opdateringer tilknyttet plansystem.dk.

Nye snitflader og ny datamodel for Plansystemet

Som tidligere varslet bliver PlansystemDK moderniseret i 2017. Samtidig skifter systemet navn til Plandata.dk.
Læs mere om de nye snitflader og datamodeller.

Ændring af planlov den 15/06 2017

Den 15/06 2017 træder en ny ændring af Planloven i kraft. Det medfører en ændring, der har relevans for kommuner:

En plan er nu først officielt gældende - i forslag eller som vedtaget - når den er indberettet til Plansystemet. Det er altså pr 15/06 2017 ikke tilstrækkeligt, at planen offentliggøres på kommunens hjemmeside. Det gør, at det kan give problemer, hvis en plan forsøges indberettet samme dag, som den skal træde i kraft. Vi opfordrer derfor til, at planer så vidt som muligt indberettes i god tid før den dato, de skal træde i kraft. Desuden husker vi på, at test-systemet kan benyttes til at afprøve indberetningen, førend den indberettes til drift-systemet.

Endvidere betyder den nye lov, at der skal indberettes 2 nye retningslinjer, ”konsekvensområder omkring produktionserhverv” og ”omdannelseslandsbyer”. Datamodellen til disse 2 retningslinjer bliver offentliggjort henover sommeren.

Google Crome og geometrivinduet på indberetningsmodulet. 

For at åbne geometrivinduet på indberetningsmodulet, kræver det at der er installeret JAVA. Desuden skal man tillade pop-up vinduer i sin browser. Dette gælder umiddelbart kun i Crome, og vi hører gerne fra jer, hvis I oplever det i andre browsere. 

Vedtagelse af planer

Hidtil har vi i supporten vejledt kommunerne til først at indberette det vedtagne plandokument for derefter at indberette vedtagelsesdatoen for planen. Dette var tidligere en nødvendighed på baggrund af en systembegrænsning. Systemet kan nu håndtere, at det vedtagne plandokument og vedtagelsesdatoen indberettes samtidigt, og vi vil derfor opfordre kommuner til fremadrettet at indberette det vedtagne plandokument sammen med vedtagelsesdatoen, da dette letter vores journalisering og sagsbehandling af planerne.  

Opdatering af indhold

Der vil ske en opdatering af indholdet på PlansystemDKs soap interface, upload, download og indberet modul. Det omhandler fire temaer som ikke længere vil optræde under disse services, da de ikke længere indberettes.

Det er følgende temaer:

  • Anden kommunal plan
  • Eksisterende trafik anlæg
  • Eksisterende teknisk anlæg
  • Renseklasse

Grønt Danmarkskort

SVANA og EVM er fortsat er i gang med udredningsarbejdet omkring, hvordan det Grønne Danmarkskort skal implementeres i PlansystemDK, derfor er det pt. ikke muligt at indberette et Grønt Danmarkskort som en selvstændig indberetning.
Det anbefales derfor indtil videre, at kommunen indberetter Grønt Danmarkskort under en af de eksisterende retningslinjer. Det kan være en fin idé at skrive "Grønt Danmarkskort" i bemærkelsesteksten, således at man senere har muligheden for at finde planerne frem.  
Hvis du har spørgsmål, eller er i tvivl omkring indberetning, er du velkommen til at kontakt PlansystemDK's hotline.