Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Byudvikling - planlov og planlægning

Planlov og planlægning

Erhvervsstyrelsen arbejder for, at kommuner, virksomheder og borgere har gode rammer for at skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

En helhedsorienteret planlægning understøtter vækst og beskæftigelse. Samtidig skabes der levende byer, som kan tilpasse sig ændringer i befolkningens størrelse og sammensætning, og som effektiviserer ressourceforbruget, tilpasser sig klimaudfordringerne og ikke mindst bevarer naturen og skåner miljøet i Danmark.

Erhvervsstyrelsen arbejder bl.a. med:

 • planloven
 • landsplanredegørelsen
 • statslige interesserer og dialog i forhold til kommunernes planlægning
 • planlægning i hovedstadsområdet (Fingerplan mv.)
 • internationalt samarbejde
 • digital planlægning
 • vindmølleplanlægning
 • sommerhuslov
 • campingreglement
 • kolonihavelov.

Planloven

Planloven udgør den overordnede ramme for kommunernes fysiske planlægning og er med til at skabe rammerne for udviklingsmulighederne i byerne, på landet og langs kysterne.

Den fysiske planlægning

Den fysiske planlægning er vigtig for landets fremtidige udvikling. Planlægning giver investeringssikkerhed for både de offentlige myndigheder, det private marked og den enkelte borger.

 1. For de private investorer handler det om gennemsigtighed i forhold til, hvilken retning kommunernes udvikling skal gå, og hvordan deres investering spiller sammen hermed.
 2. For det offentlige handler det om at planlægge for og foretage investeringer der, hvor de er til mest gavn for samfundet i bredeste forstand.
 3. For den enkelte borger handler det om gode rammer for hverdagslivet og sikkerhed for investering i privat ejendom.  

Planinfo – selvstændig hjemmeside om planlov og planlægning

Planinfo.dk er en ny hjemmeside under Erhvervsstyrelsen, der samler al den information og vejledning om planlov og planlægning, som Erhvervsstyrelsen stiller til rådighed for kommunerne, herunder Plandata.dk.

Udover information til kommunerne indeholder Planinfo også borger- og virksomhedsrettet information, fx om vindmøller.

Gå til Planinfo

Plandata.dk

Plandata.dk er et landsdækkende digitalt register for fysisk planlægning i Danmark. Plandata.dk indeholder oplysninger om lokalplaner, kommuneplaner mv., der er tilvejebragt efter planloven og sikrer, at plandata er entydige og digitalt tilgængelige for alle. Plandata.dk er bygget på det tidligere PlansystemDK og med planlovsændringen, som trådte i kraft d. 15. juni 2017, er der kommet nye krav til kommunernes indberetning til plansystemet. Det er Erhvervsstyrelsen, som varetager systemet og står for drift og vedligeholdelse, mens kommunerne står for løbende at opdatere indholdet af systemet, ved indberetning af nye planer og opdatere gamle.

Gå til plandata.dk