Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed06.12.2013

Plads til forbedring hos revisorerne

Emner: Liberale erhverv, Virksomhed og erhverv

Revisortilsynet har netop udgivet sin årlige redegørelse om kvalitetskontrollen med revisionsvirksomhederne. Redegørelsen viser, at der fortsat er behov for forbedringer i revisorernes arbejde. Der er da også flere tiltag på vej som skal forbedre kvaliteten i revisionen.

Revisortilsynets kontrol har i 2012 omfattet kontrol af 180 revisionsvirksomheder og 489 revisorer. Der er kontrolleret 1243 enkeltsager og kontrollen viser, at der stadig er behov for forbedringer i revisorernes arbejde.

Som følge af kontrollen er 10 pct. af de kontrollerede virksomheder blevet indbragt for Revisornævnet. Ud af de i alt 489 kontrollerede revisorer er 15 pct. blevet indbragt for Revisornævnet.

Overordnet viser resultaterne for 2012 samme omfang og typer af fejl og mangler som ved kontrollen i 2011. På virksomhedsniveau er den hyppigste fejltype, at kvalitetsstyringssystemet ikke anvendes tilstrækkeligt på udførelsen af erklæringsopgaver. På enkeltsagsniveau er den hyppigste fejltype fejl i afgivne erklæringer.

Erhvervsstyrelsen er bl.a. ansvarlig for revisorloven og det offentlige tilsyn med revisorerne. Styrelsen finder det ikke tilfredsstillende, at der ved kvalitetskontrollen stadig konstateres en lang række fejl og mangler - både på virksomhedsniveau og enkeltsagsniveau.

Erhvervsstyrelsen og FSR - Danske Revisorer samarbejder derfor om nye initiativer, der kan gennemføres for at forebygge fejl.

Mange tiltag til at forbedre kvaliteten

I løbet af 2014 vil regeringen fremlægge en handlingsplan for bedre kvalitet på revisionsområdet. Regeringen har også besluttet at indføre en ny revisoruddannelse og en certificering af de revisorer, der reviderer finansielle virksomheder. Herudover forventes det, at EU snart vedtager nye regler for revision, som også har til formål at forbedre revisionskvaliteten.

Erhvervsstyrelsen har desuden med tilfredshed noteret sig, at FSR - Danske Revisorer vil komme med et kvalitetsudspil med konkrete initiativer, som kan være med til at løfte kvaliteten yderligere.

Der er således en lang række forskellige initiativer i gang for at øge kvaliteten på revisionsområdet. For en del af initiativerne, gælder det dog, at resultaterne først for alvor vil slå igennem over en årrække.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om redegørelsen: Kim Sparlund, formand for Revisortilsynet tlf.: 21 67 81 51

Yderligere oplysninger om Erhvervsstyrelsens opfølgning på redegørelsen: Brian Adrian Wessel, kontorchef i Erhvervsstyrelsen tlf.: 35 29 14 30