Hvidvask

PLACE2LIVE HØEGH BOLIG HILLERØD ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende PLACE2LIVE HØEGH BOLIG HILLERØD ApS 

  • 11. februar 2022
  • PLACE2LIVE HØEGH BOLIG HILLERØD ApS
  • Ejendomsmæglere

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 11. februar 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende PLACE2LIVE HØEGH BOLIG HILLERØD ApS, CVR-nr. 36039868.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Virksomheden modtog endvidere en påtale for i ét tilfælde ikke rettidigt at have kontrolleret om en kunde var en politisk eksponeret person, nærtstående eller nær samarbejdspartner hertil.

Virksomheden blev herudover påbudt at iagttage hvidvasklovens opbevaringspligt, idet Erhvervsstyrelsen kunne konstatere, at virksomheden i ét tilfælde ikke havde opbevaret tilstrækkelige oplysninger, som var blevet indhentet som led i virksomhedens kundekendskabsprocedurer.