Persondatasikkerhed på området for elektronisk kommunikation

Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationstjenester og nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester er forpligtet til at overholde en række krav, der skal sikre persondatasikkerheden.

  • Opdateret 22. juni 2021

Kravene følger af en bekendtgørelse om persondatasikkerhed i forbindelse med elektronisk kommunikation, teleloven og Europa-Kommissionens direktiv på området.

Bekendtgørelsens regler gælder for alle udbydere af offentlige elektroniske kommunikationstjenester, som fx udbydere af telefoni- og internettjenester, uanset om den pågældende tjeneste udbydes via fastnet eller mobilnet. Bekendtgørelsen gælder ligeledes for udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester, som fx besked-apps og e-mail. Derudover gælder telelovens § 7 omkring kommunikationshemmeligheden både for ejere og udbydere offentlige elektroniske kommunikationstjenester.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet seks vejledninger vedrørende reglerne om persondatasikkerhed i den elektroniske kommunikationssektor. Vejledningen ”Databeskyttelse i den elektroniske kommunikationssektor” udgør er en overordnet vejledning. Denne vejledning indeholder en generel beskrivelse af reglerne, de omfattede tjenester, tilsyn, klageadgang samt sanktion. Derudover er der udarbejdet fem forskellige vejledninger, som er inddelt i følgende emner: 

  • Håndtering af brud på persondatasikkerheden 
  • Risikostyring 
  • Trafik og lokaliseringsdata 
  • A-nummervisning 
  • Kommunikationshemmeligheden 

Ovenstående vejledninger kan tilgås via links i boksen nedenfor. 

Indberetning af sikkerhedsbrud

Hvis udbydere oplever brud på persondatasikkerheden, skal det meldes til Erhvervsstyrelsen, som fører tilsyn med reglerne på teleområdet.

Indberetning af brud på sikkerhed på Virk.dk

Afgørelser vedrørende tilsyn med reglerne om trafik- og lokationsdata

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med elektroniske kommunikationstjenester og nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenesters behandling af data.

Læs om tilsyn med trafik- og lokaliseringsdata

Læs om tilsyn med persondatasikkerheden på området for elektronisk kommunikation