Persondatasikkerhed på området for elektronisk kommunikation

Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationstjenester og nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester er forpligtet til at overholde en række krav, der skal sikre persondatasikkerheden.

  • Opdateret 9. marts 2021

Kravene følger af en bekendtgørelse om persondatasikkerhed i forbindelse med elektronisk kommunikation og Europa-Kommissionens forordning på området.

Bekendtgørelsens regler gælder for alle udbydere af offentlige elektroniske kommunikationstjenester, som fx udbydere af telefoni- og internettjenester, uanset om den pågældende tjeneste udbydes via fastnet eller mobilnet. Bekendtgørelsen gælder ligeledes for udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester, som fx besked-apps og e-mail.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til bekendtgørelsen. Vejledningen gennemgår og uddyber bl.a. bekendtgørelsens regler om risikostyring og underretning om brud på persondatasikkerheden.


OBS: Vejledningen er under opdatering på grund af ændringer i lovgivningen. Læs mere om baggrunden for lovændringen.

Indberetning af sikkerhedsbrud

Hvis udbydere oplever brud på persondatasikkerheden, skal det meldes til Erhvervsstyrelsen, som fører tilsyn med reglerne på teleområdet.

Læs om indberetning af sikkerhedsbrud