Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Persondatasikkerhed

Der stilles en række krav til udbydere af elektroniske kommunikationstjenester med henblik på at sikre persondatasikkerheden, herunder underretning af Erhvervsstyrelsen, hvis der sker brud på persondatasikkerheden.

Udbydere af elektroniske kommunikationstjenester skal overholde forskellige krav for at sikre persondatasikkerheden. De nærmere krav til udbyderne følger af en informationssikkerhedsbekendtgørelse og Kommissionens forordning på området. Lovgivningen, der gælder på området, kan ses på denne side.

Erhvervsstyrelsen vil opdatere hjemmesiden med yderligere information om de enkelte krav, der stilles ved udbud af elektroniske kommunikationstjenester.

Brud på datasikkerheden

Et af kravene til udbyderne er, at de skal underrette Erhvervsstyrelsen, hvis der sker brud på persondatasikkerheden. Læs mere om kravene til underretning

Erhvervsstyrelsen følger op på underretninger om brud på persondatasikkerheden.