Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Persondatasikkerhed

Der stilles en række krav til udbydere af offentlige elektroniske kommunikationstjenester med henblik på at sikre persondatasikkerheden.

Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationstjenester skal overholde forskellige krav for at sikre persondatasikkerheden. Kravene til udbyderne følger af en bekendtgørelse om persondatasikkerhed i forbindelse med elektronisk kommunikation og Europa-Kommissionens forordning på området.

Vejledning til bekendtgørelse om persondatasikkerhed i forbindelse med elektronisk kommunikation

Den 1. juli 2016 trådte bekendtgørelse nr. 462 af 23. maj 2016 om persondatasikkerhed i forbindelse med udbud af offentlige elektroniske kommunikationstjenester i kraft.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til bekendtgørelsen. Vejledningen gennemgår bl.a. forholdet mellem bekendtgørelsens regler og andre regler om persondatabeskyttelse og informationssikkerhed. Endvidere uddybes bekendtgørelsens regler om risikostyring og om underretning om brud på persondatasikkerheden.

Brud på datasikkerheden

Et af kravene til udbyderne er, at de skal underrette Erhvervsstyrelsen, hvis der sker brud på persondatasikkerheden.

Læs mere om kravene til underretning