Persondatabeskyttelse på teleområdet

Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationstjenester er forpligtet til at overholde en række krav, der skal sikre persondatasikkerheden.

  • Opdateret 12. juni 2019

Kravene følger af en bekendtgørelse om persondatasikkerhed i forbindelse med elektronisk kommunikation og Europa-Kommissionens forordning på området.

Bekendtgørelsens regler gælder for alle udbydere af offentlige elektroniske kommunikationstjenester, som fx udbydere af telefoni- og internettjenester, uanset om den pågældende tjeneste udbydes via fastnet eller mobilnet.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til bekendtgørelsen. Vejledningen gennemgår og uddyber bl.a. bekendtgørelsens regler om risikostyring og underretning om brud på persondatasikkerheden.

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Lovgrundlag

Hvis udbydere oplever brud på persondatasikkerheden i forbindelse med deres udbud af elektroniske kommunikationstjenester, skal det meldes til Erhvervsstyrelsen, som fører tilsyn med reglerne på teleområdet.

Læs om håndtering og indberetning af sikkerhedsbrud