Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

På forkant

På forkant er en kampagne, der skal hjælpe kommunerne uden for de store byer med at sætte gang i en positiv tilpasning, omstilling og udvikling. Ved at støtte 26 langsigtede strategiprojekter skaber kampagnen et laboratorium, der udvikler nye metoder, viden, erfaringer og netværk.

Som i mange andre lande oplever Danmark, at befolkningen og arbejdspladserne i stigende grad rykker sammen omkring de store byer. Det betyder, at særligt områderne længst væk fra de større byer i disse år oplever faldende befolkningstal og et faldende antal arbejdspladser.

Gennem udvikling af 26 langsigtede strategiplaner skal kampagnen På forkant hjælpe kommunerne uden for de store byer med at sætte gang i den nødvendige tilpasning, omstilling og udvikling. Målet er at understøtte en positiv udvikling, som gavner hele Danmark. 

Erhvervsministeriet v/Erhvervsstyrelsen, KL og Realdania gennemfører sammen den treårige kampagne, som  består af: 

  • Udvikling af langsigtede strategiplaner: Ved at støtte 26 strategiprojekter skaber På forkant et laboratorium, der udvikler nye metoder, viden, erfaringer og netværk. Kommuner uden for de store byer har haft mulighed for at byde ind og søge om støtte til at udvikle strategiplanerne, som viser nye veje til en nuanceret og positiv omstilling. Projekterne støttes hver med op til 500.000 kr. til ekstern rådgivning.
  • Netværk og erfaringsudveksling mellem de udvalgte kommuner. Netværket understøtter udvikling og deling af viden, metoder og tilgange og skaber afsæt for en bæredygtig udvikling og omstilling.
  • Kommunikation og formidling, som bidrager til at dele ud af erfaringer med metoder, viden og redskaber til alle kommuner uden for de største byområder.

På forkant løber frem til sommeren 2017 og har et samlet budget på 20 mio. kr. Derudover forventes det, at kommunerne bidrager med 10 mio. kr. i medfinansiering. 

Læs mere på kampagnens hjemmeside: påforkant.dk