Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed16.09.2016

OW Bunker – undersøgelse af revisors arbejde

Emner: Virksomhed og erhverv

Erhvervsstyrelsen har iværksat en undersøgelse af revisionen af års- og koncernregnskabet for OW Bunker A/S for 2013 og øvrige erklæringer afgivet af revisorerne i forbindelse med omstruktureringen i efteråret 2013

Erhvervsstyrelsen er tilsynsmyndighed for revisorer og revisionsvirksomheder og kan iværksætte undersøgelser, hvis der er risiko for, at en revisor har overtrådt reglerne. Hvis en revisor overtræder reglerne, kan det føre til, at Erhvervsstyrelsen indbringer vedkommende for Revisornævnet.

Der er alene tale om, at Erhvervsstyrelsen indleder en undersøgelse af revisorernes arbejde vedrørende ovenstående erklæringer. Styrelsen har således på nuværende tidspunkt ikke konstateret, at revisorlovgivningen har været overtrådt i forbindelse med revisors erklæringer, men det er dette forhold, som styrelsens undersøgelse vil afdække.

Erhvervsstyrelsens tilsyn med revisorer skal medvirke til at sikre en høj kvalitet i revisorernes arbejde. Tilsynet giver styrelsen mulighed for at gribe ind overfor revisorer og konstatere, korrigere og forhindre utilstrækkeligt arbejde fra revisors side.

 

FAKTA:

  • Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder blev oprettet den 1. juli 2008
  • Det fremgår af revisorlovens § 37, at Erhvervsstyrelsen kan iværksætte en undersøgelse af en revisor eller en revisionsvirksomhed, hvis styrelsen vurderer, at der er risiko for, at en revisor eller en revisionsvirksomhed har overtrådt revisorlovgivningen