Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed25.01.2017

Overgangsperiode for implementering af ændringer i revisorloven i den digitale indberetningsløsning Regnskab Basis

Emner: Virksomhed og erhverv

På baggrund af ændringerne i revisorloven og erklæringsbekendtgørelsen er styrelsen ved at implementere ændringer i indberetningsløsningerne.

Ift. indberetninger foretaget via Regnskab Special og system til systemløsningen er alt på plads. Der er således ingen udfordringer ift. disse systemer.

Følgende gør sig således kun gældende for indberetning af årsrapporter via Regnskab Basis.

  • Ændringer til revisionspåtegningen vil efter planen være implementeret fra fredag den 27. januar 2017.
  • Ændringer til erklæringer om udvidet gennemgang og review forventes at være implementeret inden for 2 uger.

Indtil da præsenteres virksomheden for de gamle erklæringer, når kladden oprettes i Regnskab Basis.

I den forbindelse opstår der to problemstillinger, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

  • Virksomheden er omfattet af de nye regler om erklæringer (virksomheden har balancedato 15. december 2016 eller senere), og
  • Ledelsen opretter en kladde i regnskab Basis og får den godkendt på generalforsamlingen før den 27. januar 2017.

1. scenarie:

Virksomheden indberetter årsrapport før den 27. januar 2017 indeholdende den gamle erklæring.

Da ændringerne ikke systemmæssigt understøttes af styrelsens system, fraviger styrelsen erklæringsbekendtgørelsens ikrafttræden. Det tillades således, at årsrapporten indberettes i overensstemmelse med de gamle regler.

 2. scenarie:

Virksomheden indberetter årsrapporten efter den 27. januar 2017. Når virksomheden logger på efter den 27. januar 2017, vil den kun få mulighed for at benytte den nye erklæring. Hvis indberetningen fortsættes, vil der således være uoverensstemmelse mellem den generalforsamlingsgodkendte og den indberettede årsrapport.

Da ændringerne ikke systemmæssigt understøttes på tidspunktet for generalforsamlingsgodkendelsen, fraviger styrelsen erklæringsbekendtgørelsens ikrafttræden. Det tillades således, at årsrapporten indberettes i overensstemmelse med de gamle regler.

For at sikre overensstemmelse mellem den generalforsamlingsgodkendte og den indberettede årsrapport skal disse virksomheder anmode om fritagelse for digital indberetning af årsrapporten.

Samme løsningsforslag vil ligeledes gøre sig gældende for årsrapporter som enten indeholder en erklæring om udvidet gennemgang eller en erklæring om review) – blot med en anden skæringsdato. Styrelsen oplyser en konkret dato, når denne er endelig.

Regnskab Basis

Ansøgning om fritagelse for indberetning af årsrapporten