Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed14.09.2015

Orienteringsmøde om lovforslag om radioudstyr og elektromagnetiske forhold.

Emner: Tele og internet
Energistyrelsen inviterer interesserede til et møde om udkast til forslag til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold, som Energistyrelsen sendte i høring den 4. september 2015.
På mødet vil Energistyrelsen indledningsvis kort orientere om opbygningen og indholdet af lovforslaget samt den videre proces. Der vil være mulighed for deltagerne for at stille afklarende spørgsmål. Fristen for at give høringssvar er den 2. oktober 2015. Energistyrelsens præsentation af lovforslaget vil efter mødet blive offentliggjort på høringens side på Høringsportalen. Der er et begrænset antal pladser, så tilmelding til mødet er nødvendig og bedes foretaget til Lisbeth Hansen på telefon 35 29 13 09 eller e-mail fti@erst.dk senest torsdag den 24. september 2015.
 
Hvis man ikke har mulighed for at deltage i mødet, vil Energistyrelsen gøre opmærksom på, at alle kan kontakte styrelsen direkte og stille spørgsmål. Kontaktoplysningerne fremgår af høringsbrevet, som findes på Høringsportalen.
Mødet vil blive afholdt:
 
Mandag den 28. september 2015, kl. 13.00 - 14.30 i
Erhvervsstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
 
Denne invitation bliver også offentliggjort på Høringsportalen.