Frivillig indberetning af ESG-nøgletal i årsrapporten

Alle virksomheder, der indberetter deres årsrapport til Erhvervsstyrelsen, har mulighed for detaljeret at opmærke en række ikke-finansielle nøgletal, der også er kendt som ESG-nøgletal.

  • Opdateret 12. april 2024

ESG har udviklet sig til at blive et værktøj, som virksomheder kan bruge til at give et mere nuanceret billede af deres virksomhed. 

ESG-nøgletal er et andet ord for årsregnskabslovens begreb 'ikke-finansielle nøgleresultatindikatorer', der er beskrevet i § 99 a, stk. 3, nr. 3.

ESG-nøgletal er et alment kendt og benyttet værktøj, som har til formål at måle virksomhedens indsats på bestemte forretningsaktiviteter. Sådanne indikatorer kan også anvendes på ikke-finansielle områder, fx miljøforhold og sociale forhold. 

Redegørelsen for samfundsansvar skal indeholde oplysninger om de ESG-nøgletal, der er relevante for specifikke forretningsaktiviteter. Loven indeholder ikke krav om anvendelse af specifikke ESG-nøgletal, men de ESG-nøgletal, virksomheden udarbejder og anvender, skal oplyses i redegørelsen. 

Årsregnskabslovens § 53, stk. 1

Når I anvender ESG-nøgletal, så vær opmærksom på, at kravene i årsregnskabslovens § 53, stk. 1, finder anvendelse.

Det betyder, at I som en del af jeres regnskabspraksis skal redegøre for de indregningsmetoder og det målegrundlag, I har anvendt i ledelsesberetningen. Bestemmelsen indebærer, at en virksomhed skal redegøre for indregning og målegrundlag for ESG-nøgletal. Det skal altså fremgå af redegørelsen i ledelsesberetningen, hvordan ESG-nøgletal er beregnet.

Årsrapporten skal indberettes til Erhvervsstyrelsen i XBRL og PDF-format eller inline XBRL-format.

Hvis du indberetter årsrapporten i XBRL eller inline XBRL-format, kan du benytte vores taksonomi, der indeholder felter til ESG-nøgletal. 

Ved indberetning i strukturerede formater som XBRL og inline XBRL benyttes nemlig en såkaldt taksonomi. En taksonomi er en slags indholdsfortegnelse over de felter, som kan være i den strukturerede del af årsrapporten. Konkret betyder det, at informationerne i årsrapporten opmærkes til elementer i taksonomien. 

Erhvervsstyrelsens taksonomi indeholder felter for ESG-nøgletal. Felterne er et frivilligt supplement til taksonomien, der også indeholder felter til brug for opmærkning af virksomhedernes politikker for samfundsansvar og redegørelse for processer for nødvendig omhu (due diligence).

Få nyt om de kommende krav direkte i din indbakke

Abonnér på vores nyheder om bæredygtighed, hvis du vil være opdateret på, hvad der er aktuelt omkring virksomheders arbejde med bæredygtighed. I vores nyheder får du blandt andet indblik i ny lovgivning om bæredygtighed samt nyeste vejledning og værktøjer, som understøtter virksomheders arbejde med bæredygtig omstilling.