Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Oplysningsskema til vurdering af ny erhvervsregulering

Du kan bruge skemaet, når du sender dit lovforslag eller bekendtgørelsesudkast i høring hos TER.

Oplysningerne fra skemaet bruger vi til at vurdere, om nye regler medfører administrative byrder eller lettelser for erhvervslivet.

Hvis et lovforslag eller en bekendtgørelse medfører væsentlige administrative byrder (over 4 mio. kr.) skal det forelægges regeringens Økonomiudvalg.

Det udfyldte oplysningsskema samt øvrigt høringsmateriale skal sendes til letbyrder@erst.dk.

Oplysningsskemaet erstatter ikke den almindelige høring af forslaget. Den skal fortsat sendes til letbyrder@erst.dk