Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Analyse27.04.2015

Opfølgende undersøgelse på kommunernes anvendelse af Flexboligordningen

Emner: By og Bolig, Landdistrikter

Nærværende tabelrapport præsenterer resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen om Flexboligord-ningens anvendelse i de 46 yder- og landkommuner.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter gennemførte i vinteren 2013 en landsdækkende undersøgelse af Flexboligordningens anvendelse indtil udgangen af 2013. Undersøgelsen viste, at der på landsplan var givet 135 flexboligtilladelser i perioden maj 2013 til december 2013. Ordningen har nu eksisteret godt og vel 1½ år, og det er derfor relevant igen at se på kommunernes erfaring med samt forvaltningsmæssige praksis for Flexboligordningen.