Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed18.05.2016

Opdateret vejledning vedr. indberetning af årsrapporter mv. til Erhvervsstyrelsen

Emner: Virksomhed og erhverv

I forbindelse med indberetning af årsrapport mv. til Erhvervsstyrelsen er det muligt at finde uddybende vejledning til reglerne på området. Vejledningen til indsendelsesbekendtgørelsen er netop blevet opdateret.

De overordnede regler om indberetning af regnskabsdokumenter (årsrapporter, undtagelseserklæringer, halvårsrapporter og delårsrapporter) findes i årsregnskabsloven. Loven indeholder således generelle regler om indberetning til og offentliggørelse af disse i Erhvervsstyrelsen.

Desuden indeholder loven generelle regler om kommunikation i forbindelse hermed imellem styrelsen og virksomhederne, virksomhedernes ledelsesmedlemmer og revisorer. Bestemmelserne er i vid udstrækning udformet som bemyndigelser til styrelsen til at fastsætte detaljerede regler herom i en bekendtgørelse. De detaljerede regler findes i bekendtgørelsen om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed - dvs. bekendtgørelse nr. 1057 af 8. september 2015, der trådte i kraft den 15. september 2015.

Denne vejledning indeholder Erhvervsstyrelsens uddybende forklaringer til bestemmelserne i bekendtgørelsen. Vejledningen følger de enkelte paragraffer i bekendtgørelsen. Vejledningen erstatter vejledningen til den tidligere bekendtgørelse.

Læs vejledningen her.