Nyhed

Opdateret Vejledning om revisionsudvalg

Erhvervsstyrelsen har i dag offentliggjort en opdateret Vejledning om revisionsudvalg.

  • 4. maj 2018
  • Kontrol og tilsyn

Erhvervsstyrelsen offentliggjorde den 23. februar 2018 en vejledning om revisionsudvalg med tilhørende bilag. Vejledningen blev præsenteret på et gå-hjem møde for revisionsudvalg den 27. februar 2018.

Erhvervsstyrelsen har efterfølgende modtaget en række bemærkninger til vejledningen og det tilhørende bilag. Styrelsen har på baggrund af de modtagne bemærkninger opdateret vejledningen og det tilhørende bilag for at imødekomme de usikkerheder og uklarheder, der er kommet til udtryk i de modtagne bemærkninger.

Væsentligste ændringer:

  1. Betydningen af henvisninger til anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse er blevet præciseret (vejledningens afsnit 1).
  2. Betydningen af anvendelsen af udtrykket ”bør” er blevet præciseret (vejledningens afsnit 1).
  3. Præcisering af, at der ikke er forbud mod, at f.eks. økonomidirektør og ledende medarbejdere med ansvar for finans, regnskab og økonomi, intern revisor og den eksterne revisor deltager i udvalgets møder (Vejledningens afsnit 2.1., ”Deltagelse i udvalgsmøder”).
  4. Præcisering af, hvad det betyder, at revisionsudvalget skal ”overvåge” hhv. ”kontrollere og overvåge” en række forhold (vejledningens afsnit 4).
  5. Præcisering af afsnittet om, hvordan revisionsudvalget tager hensyn til resultatet af den seneste kvalitetskontrol af revisionsvirksomheden i forbindelse med overvågningen af den lovpligtige revision (vejledningens afsnit 4.4, ”Hensyn til den seneste kvalitetskontrol”).
  6. Bilag B.1. er tilrettet i konsekvens af præciseringen af overvågningen af den lovpligtige revision mv. Det betyder endvidere, at det oprindelige bilag B.2. om revisionskvalitet er udgået, da det blev opfattet som en compliance-tjekliste, hvilket ikke var hensigten. I bilag B.2. er i stedet indsat Komitéen for god Selskabsledelses kriterier for uafhængighed, som er flyttet fra vejledningens afsnit 3.1. ”Uafhængighed”).

Hvem henvender vejledningen sig til?

Vejledningen henvender sig især til medlemmer af revisionsudvalget i virksomheder af interesse for offentligheden eller bestyrelsen i de tilfælde, hvor en virksomheds bestyrelse varetager revisionsudvalgets funktioner, som alle har ansvar for at overholde reglerne.

Læs den opdaterede vejledning inkl. bilag

Læs den opdaterede Vejledning om revisionsudvalg med track changes (pdf)

Læs det opdaterede Bilag til Vejledning om revisionsudvalg med track changes (pdf)