Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed19.04.2017

Omplacering og udlæg af nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen

Emner: Planlov og planlægning

Regeringen har i januar 2017 fremsat lovforslaget om modernisering af planloven i Folketinget. Hensigten er at give kommuner, borgere og virksomheder i hele landet bedre muligheder for at skabe vækst og udvikling, samtidig med at der værnes om landskaber, natur og miljø.

Erhvervsstyrelsen har i den forbindelse udarbejdet en ny vejledning til planlæggere i kommunerne. Vejledningen kan læses her