Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Omlægning af regnskabsår

Virksomheder kan omlægge deres regnskabsår, hvis en række betingelser er opfyldt. Du kan her læse nærmere om, hvorvidt din virksomhed kan omlægge regnskabsår, og hvordan du gennemfører en omlægning.

Ændring af regnskabsår

Virksomhedens regnskabsår skal omfatte 12 måneder. Den første regnskabsperiode kan være kortere eller længere, men perioden må ikke overstige 18 måneder.

Virksomheden kan omlægge regnskabsåret, men omlægningsperioden må ikke overstige 12 måneder. Enkelte virksomheder kan dog have en omlægningsperiode på op til 18 måneder, såfremt der er tale om

  • Etablering af koncernforhold
  • Etablering af deltagelse i fælles ledelse over en anden virksomhed
  • Fusion

Det en forudsætning, at etableringen af et af ovenstående forhold er sket inden for omlægningsperioden.

Koncerner skal sørge for, at dattervirksomheden har samme regnskabsår som modervirksomhedens, medmindre dette ikke er muligt.

Anmeldelse af omlægning

Anmeldelse om omlægning af regnskabsår skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter udløbet af det regnskabsår, der ønskes ændret, dog senest 5 måneder efter omlægningsperiodens udløb. (4 måneder for statslige aktieselskaber og børsnoterede virksomheder).

  • Eksempel 1: Virksomheden A har regnskabsår fra 1. januar 2016 - 31. december 2016. Regnskabsåret omlægges, så regnskabsåret er 1. januar 2016 - 30. juni 2016. Anmeldelse skal foretages senest den 30. november 2016.
  • Eksempel 2: Virksomheden A har regnskabsår fra 1. januar 2016 - 31. december 2016. Regnskabsåret omlægges, så regnskabsåret er 1. januar 2016 - 31. marts 2017. Anmeldelse skal foretages senest den 31. maj 2017.

Registrering af omlægning af regnskabsår nægtes, hvis anmeldelsen modtages efter udløbet af fristen.