Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Omgørelse af årsrapport

Følgende betingelser skal være opfyldt, før der kan ske en omgørelse af årsrapporten.

En offentliggjort årsrapport kan blive omgjort:

  • Hvis virksomheden vurderer, at den nye årsrapport er i regnskabsbrugernes interesse som en nødvendig rettelse af væsentlige eller åbenbare fejl eller mangler, eller
  • Hvis styrelsen konstaterer, at en indsendt årsrapport er behæftet med væsentlige fejl eller mangler, og derfor pålægger virksomheden at indsende en berigtiget årsrapport.

Omgørelse af den indsendte årsrapport

En årsrapport kan som udgangspunkt ikke omgøres. Omgørelse af årsrapporten kan rent undtagelsesvist ske, hvis virksomheden skønner, at offentliggørelsen af den nye årsrapport vil være i regnskabsbrugernes interesse.

Årsrapporten kan kun omgøres på Virk Indberet.

Der kan kun ske omgørelse, hvis der er tale om en nødvendig rettelse af væsentlige eller åbenbare fejl, eller der er tale om berigtigelse af ulovlige forhold.

Tidligere offentliggjorte årsrapporter vil som udgangspunkt altid være offentligt tilgængeligt sammen med den omgjorte. I forbindelse med indberetning af den omgjorte årsrapport, skal der udfyldes en redegørelse for omgørelse. Denne redegørelse vil være offentlig tilgængelig sammen med den omgjorte årsrapport.

En omgjort årsrapport der modtages efter udløbet af det følgende regnskabsår, kan ikke offentliggøres i styrelsen, medmindre omgørelsen er sket som følge af et krav fra styrelsen.

Det er ikke tilladt at udelade oplysninger om nettoomsætning i den omgjorte årsrapport, hvis den tidligere årsrapport indeholdte oplysninger om nettoomsætning.

Det er ikke tilladt at tilføje nye oplysninger om fravalg af revision, jf. årsregnskabslovens § 10 a, hvis den tidligere årsrapport ikke indeholdt denne oplysning.

Relevante kendelser fra Erhvervsankenævnet

Erhvervsankenævnet har afsagt kendelse i flere sager vedrørende omgørelser af årsrapporter.

Udeladelse af skattemæssige specifikationer

Udeladelse af nettoomsætning

Oplysninger fra en intern årsrapport


 

Du kan finde alle kendelser fra Erhvervsankenævnet her.