Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Om Revisornævnet

Revisornævnet er en uafhængig administrativ klageinstans - et såkaldt »domstolslignende klagenævn« - der ikke er undergivet instruktionsbeføjelser fra nogen.

Revisornævnet er en uafhængig administrativ klageinstans, der behandler klager over godkendte revisorer, der som offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelsen af erklæringer efter revisorlovens § 1, stk. 2 og 3 har tilsidesat de pligter, som stillingen medfører, når erklæringen ikke udelukkende er bestemt til hvervgivers eget brug.

Nævnet yder ikke responderende virksomhed og behandler ikke klager vedrørende revisors rådgivning, revisors honorar eller kollegiale klager. I sådanne sager henvises til responsumudvalget i FSR (Danske Revisorer) (www.fsr.dk). Nævnet har heller ikke kompetence til at behandle eventuelle erstatningskrav mod revisor.