Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Om PlansystemDK

Ifølge planloven varetager staten (Erhvervsstyrelsen) driften og vedligeholdelsen af PlansystemDK.

Kommuner står for indberetningen af planerne og har ansvaret for planernes kvalitet og indhold.

PlansystemDK blev implementeret d. 15. september 2006. Alle planer som var gældende på denne dato findes i systemet. Siden den 15. september 2006 er alle planer som er sendt i forslag, vedtaget eller ophævet blevet registreret i PlansystemDK.

I PlansystemDK vises både planernes egenskabsdata (attributværdier) samt deres geografiske udstrækning. Dette sikrer, at plandata standardiseres og stilles til rådighed for alle.

Der er fri adgang til alle planer. Både borgere, virksomheder og offentlige myndigheder kan se planerne på kort, koble sig på systemet eller downloade planerne.