Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Om Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere er en uafhængig administrativ klageinstans.

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere kan ikke give vejledende udtalelser eller yde rådgivning om forståelsen af reglerne i Lov om formidling af fast ejendom m.v. eller god ejendomsmæglerskik. Nævnet kan således kun tage stilling til konkrete klager over registrerede ejendomsmæglere og/eller ejendomsmæglervirksomheder.

Disciplinærnævnet kan tildele advarsler og pålægge bøder til henholdsvis den enkelte ejendomsmægler og til ejendomsmæglervirksomheden. I særlige tilfælde kan nævnet begrænse den pågældende ejendomsmæglers adgang til at udøve ejendomsformidling eller frakende ejendomsmægleren retten til at udøve erhvervet.

Disciplinærnævnet kan tildele en advarsel og pålægge den enkelte ejendomsmægler en personlig bøde op til 300.000 kr., mens ejendomsmæglervirksomheden kan pålægges en bøde op til 750.000 kr. I særlige tilfælde kan nævnet frakende en ejendomsmægler retten til at udøve erhvervet for en begrænset periode fra 6 måneder til 5 år eller indtil videre.

Disciplinærnævnets afgørelser kan indbringes for domstolene, men de kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Klager over personer, der ikke er registreret ejendomsmæglere, men som er omfattet af loven f.eks. rådgivere og udbydere, kan som udgangspunkt ikke behandles af nævnet og skal derfor indbringes for domstolene.