Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Om Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen arbejder for at styrke danske virksomheders konkurrenceevne og bidrager derigennem til at løse udfordringerne med at skabe øget vækst og nye arbejdspladser i hele Danmark. Det er fundamentet for vores velfærd og velstand.

  • Virksomhedernes nationale og internationale vækstvilkår skal være blandt de bedste, og det skal være enkelt og attraktivt at drive virksomhed. Derfor arbejder Erhvervsstyrelsen på mange områder for at styrke virksomhedernes rammebetingelser, så det bliver mindre bøvlet at være virksomhed i Danmark.
     
  • Erhvervsstyrelsen gør det lettere at kommunikere digitalt med det offentlige, og understøtte virksomhedernes anvendelse af data og automatisering af produktionen. Erhvervsstyrelsen vil levere høj service og styrke virksomhedernes muligheder for at skabe ny vækst.
     
  • Erhvervsstyrelsen styrker udviklingen og vækstmuligheder uden for de største byer, i det åbne land og de kystnære områder, ved at liberalisere planloven og indgå nye partnerskaber med regioner og kommuner om vækstmuligheder og landsbyfornyelser.

Vi har følgende kerneopgaver: 

Forretningsudvikling og digitalisering:

Sikrer en lettere hverdag for virksomhederne gennem brugervenlige digitale løsninger samt at styrke effektiviteten og innovationen gennem let, hurtig og billig adgang til erhvervsdata.

Kundecenter og virksomhedsrådgivning:

Sikrer en effektiv erhvervsservice med fokus på professionel digital forvaltning med brugervenlige selvbetjeningsløsninger og en effektiv service med korte sagsbehandlingstider. .

Erhvervsudvikling:

At styrke vækstmuligheder i hele landet gennem planlægning, tilskyndelse til fornyelse og fjernelse af digitale barrierer.

Regulering og tilsyn:

At styrke danske virksomheders konkurrenceevne gennem nedbringelse af administrative byrder, enkel og effektiv erhvervsregulering og håndhævelse samt sikring af åbne markeder gennem internationalt samarbejde.

Service, ledelse og administration:

Sikrer en attraktiv og effektiv styrelse med styring og drift på tværs samt god arbejdsgiveradfærd.

Erhvervsstyrelsen er en del af Erhvervsministeriet og har omkring 500 medarbejdere, som arbejder i København, Nykøbing Falster og Silkeborg.