Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Regeringen, KL og Danske Regioner vil med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 skabe fundamentet for fremtidens offentlige sektor i Danmark.

Digitalisering spiller en stadig større rolle i måden vi lever på, måden vi driver forretning på, og måden den offentlige sektor yder service og velfærd på. Ny teknologi giver nye forretningsmuligheder og i en globaliseret verden skal den offentlige sektor udnytte de tekniske muligheder og understøtte fundamentet for, at erhvervslivet kan skabe vækst og arbejdspladser.

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 skal bidrage til bedre rammer for erhvervslivet og indeholder en række vækstrettede initiativer. Digitaliseringsstrategien sætter tre ambitiøse mål, der understøttes af fokusområder. Hvert fokusområde har en række underliggende, konkrete initiativer, der skal bidrage til, at målene bliver til virkelighed.

Mål for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi:

1. Det digitale skal være let, hurtigt og sikre god kvalitet
2. Offentlig digitalisering skal give gode vilkår for vækst
3. Tryghed og tillid skal i centrum

Læs mere på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside:

Hent strategien som PDF
Læs mere om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi
Læs om initiativerne i strategien