Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Om ÅRL taksonomien

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en taksonomi, som skal anvendes af virksomheder, der udarbejder digitale årsrapport efter reglerne i årsregnskabsloven.

I styrelsens taksonomi er det alle informationer af årsrapporten, som er omfattet, herunder virksomhedsoplysninger, beskrivelse af anvendt regnskabspraksis, ledelsesberetning, påtegninger, note-tekster, godkendelsesdatoer, navne på ledelse og revisor osv. Herudover indeholder styrelsens taksonomi information om selskabsselvangivelsen til Skat og regnskabsoplysninger til Danmarks Statistik. Dette kaldes for elementer i taksonomien.

Der er lagt vægt på, at taksonomien er praktisk anvendelig og i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

En virksomheds årsrapport, der er udarbejdet efter taksonomien kan godt være i overensstemmelse med årsregnskabsloven, uden at virksomheden har valgt at udfylde alle taksonomiens elementer.

Nedenfor finder du den nye taksonomi samt vejledning og information hertil.

ÅRL-taksonomi


Se en præsentation af ÅRL taksonomien

 

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet et eksempel på en digital årsrapport for en fiktiv virksomhed på baggrund af Regnskab Basis.

Eksempelregnskabet henvender sig særligt til revisorer, regnskabskyndige, teknikere og andre, der skal udarbejde finansiel rapportering i XBRL format.

Eksempelregnskaber

 

Erhvervsstyrelsen arbejder konstant på at forbedre indberetningen af digitale årsrapporter. Derfor vil taksonomien løbende blive opdateret. Det er muligt at se tidligere versioner af taksonomien nedenfor.

Tidligere versioner