Hvidvask

OLSENS REVISION ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende OLSENS REVISION ApS

  • 11. juni 2018
  • OLSENS REVISION ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af en digital kontrol har Erhvervsstyrelsen konstateret, at OLSENS REVISION ApS, CVR-nr. 33083181, har udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask.

Erhvervsstyrelsen har derfor besluttet at anmode Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om, at indlede en politimæssig efterforskning af, om OLSENS REVISION ApS har overtrådt hvidvasklovens § 58, stk. 1.

Ved Københavns Byrets dom af 28. januar 2019 blev virksomheden kendt skyldig i overtrædelse af hvidvasklovens § 58, stk. 1, og straffet med bøde på 50.000 kr.