Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Offentligt privat samarbejde

I de nordiske lande bliver der flere og flere ældre, samtidig med at antallet af personer i den arbejdsaktive alder falder. Det sætter den offentlige sektor under pres og medfører et øget behov for innovative løsninger på velfærdsområdet.

Nordisk Ministerråd har som et led i arbejdet med at løse udfordringen igangsat en række samarbejder mellem offentlige og private parter. På den måde kan man bedre udnytte den viden, der ligger hos fx de offentlige medarbejdere om patienters behov. Sammen med de private virksomheders viden om nye teknologier, kan det føre til udvikling af nye produkter inden for velfærds- og sundhedsområdet.

Et øget samarbejde mellem offentlige og private virksomheder om velfærdsløsninger kan rumme store muligheder, både nationalt og internationalt, og kan bidrage til jobskabelse og vækst.

På den baggrund igangsatte Nordisk Ministerråd et globaliseringsprojekt om innovation og entreprenørskab i sundhedssektoren, som blev gennemført i perioden 2010-2012.