Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed22.06.2017

Offentliggørelser af afgørelser vedr. regnskabskontrol med børsnoterede virksomheder

Emner: Virksomhed og erhverv

Følgende afgørelser vedrørende regnskabskontrol med de børsnoterede virksomheder er truffet i Erhvervsstyrelsen.

Afgørelserne er offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside. Se links herunder.
 

Afgørelse vedrørende oplysning om måling af obligationer til dagsværdi samt deres placering i dagsværdihierarkiet.
 

Afgørelse vedrørende opgørelse og regulering af nettopensionsforpligtelser og præsentation af pengestrømsopgørelsen i delårsrapporten.

 

Afgørelse vedrørende manglende oplysning om nedskrivningstest af goodwill.