Offentlige myndigheders brug af cookies

Få overblik over de cookieretningslinjer, som kommuner og offentlige institutioner skal følge på hjemmesider og digitale løsninger. Læs også de særlige krav om brugen af tredjepartscookies på myndigheders borgerrettede selvbetjeningsløsninger og portaler.