Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed09.11.2017

Offentlige myndigheder får retningslinjer for brug af cookies

Emner: Tele og internet

Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet retningslinjer for kommuner og andre offentlige institutioners anvendelse af cookies.

Borgerne skal trygt kunne bruge alle offentlige myndigheders hjemmesider. Derfor får myndighederne nu retningslinjer for, hvordan de bør bruge cookies, sociale medier og værktøjer til fx måling af statistik og andre praktiske webfunktioner.

Formålet er at øge bevidstheden og opmærksomheden om brugen af cookies m.v. blandt offentlige myndigheder, så borgere trygt kan anvende myndighedernes digitale løsninger og ikke uforvarende risikerer at blive udsat for tracking og videregivelse af persondata til tredjeparter.

En undersøgelse foretaget i 2016 af kommuners hjemmesider og offentlige selvbetjeningsløsninger pegede på, at der er et behov for vejledning og retningslinjer på området. KL, Danske Regioner og flere kommuner har også efterspurgt nogle retningslinjer.

De tre hovedprincipper i retningslinjerne:

1. Brugervenlig anvendelse af sociale medier
Fx del-knapper og lignende
Princippet drejer sig om, at offentlige myndigheder bør integrere sociale medier på deres hjemmeside, således at der først sættes cookies, når en bruger aktivt vælger at interagere med det sociale medie.

2. Hensigtsmæssig brug af værktøjer
Fx webstatistik, -funktionalitet, -design og lignende
Det drejer sig om, at offentlige myndigheder nøje bør overveje, hvilke webværktøjer de anvender, således at den fulde kontrol over data bevares.

3. Tracking-frie zoner
Det handler om, at offentlige myndigheder bør have trackingfrie zoner på deres hjemmesider, således at brugerne har adgang til selvbetjeningsløsninger eller almindelig information om åbningstider uden at skulle acceptere cookies til tracking.

Læs mere om cookies

Kontakt: Kontorchef Helle Bøjen Larsen, Erhvervsstyrelsen, hebola@erst.dk