Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed09.11.2018

Offentlig høring vedrørende implementering af andet aktionærrettighedsdirektiv

Emner: Virksomhed og erhverv

Erhvervsstyrelsen har den 26. oktober 2018 offentliggjort høring af udkastet til det lovforslag, der skal implementere andet aktionærrettighedsdirektiv. Høringsfristen er 30. november 2018.

Lovforslaget indeholder fire hovedpunkter, der skal understøtte mulighederne for, at aktionærer kan udøve et aktivt ejerskab i børsnoterede selskaber:

  1. Selskaberne får bedre mulighed for at identificere deres aktionærer.
  2. Selskaberne skal udarbejde en vederlagspolitik for aflønning af direktions- og bestyrelsesmedlemmer samt offentliggøre en vederlagsrapport.
  3. Væsentlige transaktioner mellem selskabet og nærtstående skal godkendes inden gennemførsel og herefter offentliggøres.
  4. Institutionelle investorer skal offentliggøre en politik for aktivt ejerskab.

Lovforslaget er udarbejdet i samarbejde med Finanstilsynet. Med lovforslaget foreslås ændringer i Selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love på det finansielle område.

Lovforslaget er planlagt til fremsættelse i Folketinget i første halvdel af februar 2019.

Find lovforslaget på Høringsportalen