Offentlig digitalisering

'Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020' udstikker retningen for offentlig digitalisering i Danmark. Erhvervsstyrelsen er hovedansvarlig for tre initiativer under strategien. 

  • Opdateret 6. juli 2022

Med 'Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020' vil Regeringen, KL og Danske Regioner skabe fundamentet for fremtidens offentlige sektor i Danmark. Strategien skal bidrage til at skabe bedre rammer for erhvervslivet. Erhvervsstyrelsen er involveret i en række erhvervsrettede initiativer under strategien. Vi er hovedansvarlig for tre af initiativerne, som du kan læse om her:

Erhvervsstyrelsen arbejder sammen med Skattestyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og Danmarks Statistik for at analysere og teste grundlaget for at automatisere virksomhedernes erhvervsrapportering til fordel for dansk erhvervsliv.

Når virksomhederne i dag skal indberette oplysninger til det offentlige, foregår det ofte ved, at data indtastes manuelt af virksomhederne i flere forskellige offentlige selvbetjeningsløsninger - fx skal virksomhederne indberette skatteregnskab til Skattestyrelsen, regnskabsstatistik til Danmarks Statistik og årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Ved at udnytte de teknologiske muligheder i markedet kan automatiseringen højnes og virksomhedernes indberetningsbyrder reduceres uden at gå på kompromis med datakvaliteten.

Den digitale udvikling i markedet for bogførings- og regnskabsløsninger er i rivende udvikling, og det skaber mulighed for bedre og mere ensartet datagrundlag for både virksomheder og det offentlige. Formålet med automatisk erhvervsrapportering er at udnytte de teknologiske muligheder og derved reducere og på sigt helt fjerne virksomheders indberetningsbyrder uden at gå på kompromis med datakvalitet og det offentliges myndighedsudøvelse.

Et fællesoffentligt initiativ

Automatisk Erhvervsrapportering er et initiativ (4.1) under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. Formålet er at teste og afdække forudsætningerne for automatisering af indberetninger til det offentlige. Testforløbet skal med relevante analyser danne grundlag for en beslutning om udbredelse af Automatisk Erhvervsrapportering.

Initiativet tager udgangspunkt i området for finansielle og økonomiske data. Her undersøges udvalgte indberetninger fra små virksomheder (regnskabsklasse A og mikro B), der indberetter til Erhvervsstyrelsen, Skatteforvaltningen og Danmarks Statistik. Myndighederne har også jævnligt dialog med leverandørerne af bogførings- og regnskabsløsninger om input til arbejdet med automatisk erhvervsrapportering.    

Der gøres opmærksom på, at der også er igangsat et nordisk søsterprogram, der hedder 'Nordic Smart Government'.

Læs om det nordiske initiativ 'Nordic Smart Government'

Afdækning af muligheder og viden

De deltagende myndigheder har iværksat analyser og pilotforsøg, som afdækker mulighederne og forudsætningerne for Automatisk Erhvervsrapportering. Et udvalg af enkeltstående analyser kan ses nedenfor. Oversigten vil blive opdateret i takt med, at der udarbejdes nye analyser og afdækkes ny konkret viden.

Foranalyser

Forudsætningsanalyser

Afsluttende rapporter

Smart City er en tilgang, hvor vi med byens data skaber løsninger, som gør byen til en smartere sted at være i. Smart City-løsninger bruger data intelligent til at optimere alt fra styring af spildevand til lyset i klasselokalerne og busruterne i Danmark. De skaber fundamentet for mere en bæredygtig drift og dagligdag.

Læs Rambølls analyse: 'Udbredelse af Smart City løsninger i Danmark" (pdf)

Et initiativ under digitaliseringsstrategien

Smart City Partnerskabet er initiativ 5.2 under 'Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020'.

Formålet med partnerskabet er er at fremme brugen af digitale løsninger og udnyttelse af data i udviklingen af byer gennem identifikation af gode løsninger. Vi forventer, at initiativet vil medføre nye erhvervsmuligheder for danske virksomheder, effektivisering af den offentlige drift og nye offentlige serviceløsninger af højere kvalitet.

Involverede parter

  • Erhvervsstyrelsen (formand)
  • Digitaliseringsstyrelsen
  • KL
  • Danske Regioner

Partnerskabet samarbejder og koordinerer med initiativ 5.1, Partnerskabet for Åbne offentlige data

Læs aftalepapiret for Smart City Partnerskabet (pdf)

Smarter Denmark

Affødt af partnerskabets arbejde er platformen ’Smarter Denmark’. Her kan I som myndighed få overblik over danske smart city-projekter samt hvilke kompetencer, det kræver at udføre et sådant projekt. I kan også hente inspiration til, hvordan I kan efterspørge data, når I laver jeres udbud og indkøb.

Partnerskabet for åbne offentlige data er etableret med afsæt i initiativ 5,1 under ’Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020'. Partnerskabet arbejder for at styrke virksomheders vækstvilkår ved at fremme adgangen til og anvendelsen af offentlige myndigheders data.

Åbne data

På partnerskabets hjemmeside ’Åbne Data’ kan I som myndighed finde tre guider til at komme i gang med udstilling af jeres data:

  • En parathedsguide, der hjælper jer godt i gang.
  • En værdiguide, der hjælper med at sætte værdi på jeres data.
  • En juridisk guide, der hjælper med at afklare, om jeres datasæt er compliant og klar til at udstilles til offentlig brug.

Casesamling

Som en del af projektet 'Grøn Data' er der udarbejdet en casesamling med ideer og løsninger, der er udviklet ved hjælp af åbne kommunale data.

Politisk strategi

Erhvervsstyrelsen er involveret i disse fokusområder under digitaliseringsstrategien

Publikation

Opsamling på virtuelt hackathon om geodata og kunstig intelligens til skabelse af nye innovative grønne løsninger. Læs mere og hent publikationen 'Geodata Hackathon 2021'