Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed24.09.2014

Økonomiske Nøgletal for telebranchen - 2013

Emner: Tele og internet

Telebranchen har det seneste år oplevet et fald i omsætning, beskæftigelse og investeringer. Teleselskaberne investerer dog fortsat en relativt stor del af deres omsætning set i europæisk perspektiv - og indtjeningen har samlet set ligget nogenlunde konstant de seneste år.

I 2013 omsatte telebranchen for knap 35 milliarder kroner på bl.a. fastnet-, mobiltelefoni og bredbånd. Det er et fald på 7 pct. i forhold til året før, hvor omsætningen var ca. 37 milliarder kroner.

Internationalt set investerer de danske teleselskaber fortsat en stor del af deres omsætning. Set over perioden 2008 til 2012 har den danske telebranche den tredje højeste investeringsgrad i Europa. Fra 2012 til 2013 er investeringerne faldet fra 6,4 mia. kr. til 5,9 mia. kr. i 2013, hvilket svarer til faldet i omsætningen.

Branchen har samtidig fastholdt en overskudsgrad, som 'med en enkelt undtagelse' årligt har ligget på mellem 10 og 12 pct. Overskudsgraden er bl.a. blevet fastholdt ved at tilpasse antallet af ansatte og investeringerne til den faldende omsætning.

Beskæftigelsen er de seneste fem år i alt reduceret med ca. 3.000 fuldtidsansatte, svarende til et fald på lidt over 18 pct. Branchen beskæftigede i 2013 ca. 13.500 mod ca. 14.000 året før.

De nævnte tal og mange andre kan findes i Økonomiske nøgletal for telebranchen 2013

Kontakt: Jesper Falsted Karlsen på tlf. nr. 35 29 12 19