Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Nyt PlansystemDK

I forbindelse med SKATs fornyelse af ejedomsvurderingerne arbejder Erhvervsstyrelsen på en revideret og forbedret version af PlansystemDK, som kan levere mere detaljerede data til SKAT.

Fra 2018 vil SKATs ejendomsvurderinger blive udregnet efter en ny metode, som bl.a. vil indeholde flere data om den enkelte ejendom. Da nogle af disse data skal komme fra PlansystemDK, vil Erhvervsstyrelsen i samarbejde med SKAT, KL og kommunerne udarbejde en platform der samler disse data på PlansystemDK, som herfra videresendes til SKAT.

Det nye PlansystemDK

Når det nye PlansystemDK er klart, skal kommunerne indberette flere data, og kravene til indberetning af planbestemmelser vil bliver mere detaljeret.

Større ændringer i det ny PlansystemDK:

  • Der skal indberettes flere plantemaer
  • Planbestemmelser skal indberettes per specifik anvendelseskategori
  • Delområder til lokalplaner skal indberettes
  • Lister som bliver udvidet:
    • Kommuneplanretningslinjer
    • Planbestemmelser
    • Specifikke anvendelseskategorier

Erhvervsstyrelsen vil gennemgå og opdatere alle lokalplaner og kommuneplanrammer, som i dag er indberettet i PlansystemDK, i forhold til de nye ændringer og krav.

Udover platformen til ejendomsvurderingerne på PlansystemDK, vil systemet blive ændret i forhold til de muligheder, den nye planlov giver, og indberet- og uploadmodulet på PlansystemDK vil blive moderniseret.

Plan for udviklingen af det nye PlansystemDK

September 2017

Information om den nye datamodel til indberetning af de nye data, bliver stillet til rådighed inden udgangen af september 2017. Derudover stiller Erhvervsstyrelsen en opdateret SOAP-snitflade til rådighed i løbet af efteråret, som kan bruges til at teste egne systemers samspil med PlansystemDK.

Januar 2018

Det nye PlansystemDK forventes at være færdig i slutningen af 2017, dvs. at alle planer fra 1. januar 2018 skal indberettes efter den ny datamodel.

Nyt PlansystemDK

Mere information om PlansystemDK

I Erhvervsstyrelsens nyhedsbreve, kan du finde mere detaljerede informationer om det nye PlansystemDK.

Læs nyhedsbrev fra 27. juni 2017