Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Pressemeddelelse27.05.2014

Nyt nordisk initiativ skal forbedre forholdene for forbrugerne på teleområdet

Emner: Tele og internet

De nordiske direktører for myndighederne på teleområdet har besluttet at nedsætte en fælles arbejdsgruppe. Formålet er at styrke forbrugernes rettigheder. Arbejdsgruppen skal bl.a. fokusere på forbedret forbrugerinformation, netneutralitet og information om mobildækning.

De nordiske lande har fælles udfordringer og sammenlignelige markedsforhold. Derfor har vi meget gode forudsætninger for sammen at finde løsninger på de områder, som er problematiske for forbrugerne, siger Erhvervsstyrelsens direktør, Betina Hagerup.

Forbrugere oplever ensartede problemer, når de køber og anvender telefoni og bredbånd i de nordiske lande. Derudover er markedssituationen i høj grad ens, og de største operatører er repræsenterede i flere af de nordiske lande. Det giver gode forudsætninger for et succesfuldt samarbejde mellem telemyndighederne.

De nordiske direktører for myndighederne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige mødes årligt for at diskutere fælles forhold. I år blev mødet holdt onsdag den 21. maj hos den svenske Post- og Telestyrelse (PTS) i Stockholm.

Betina Hagerup, Direktør for Erhvervsstyrelsen, Danmark
Asta Sihvonen-Punkka, Direktør for FICORA, Finland
Hrafnkell V. Gíslason, Direktør for PTA, Island
Torstein Olsen, Direktør for NPT, Norge
Göran Marby, Direktør for PTS, Sverige

Kontakt: Kommunikationsmedarbejder Dorte Kaiser, 35 29 19 51 /dorkai@erst.dk