Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed14.12.2015

Nye vilkår for serviceattester

Emner: Virksomhed og erhverv, Vækst og iværksætteri

1. januar 2016 træder en ny udbudslov i kraft. Den nye lov betyder, at serviceattestens indhold ændres. Derfor lancerer Erhvervsstyrelsen en ny, digital løsning til bestilling af serviceattester. Den nye serviceattest kan bestilles via Erhvervsstyrelsens nye løsning fra 11. januar 2016.

De væsentligste ændringer:

Der skal indhentes flere straffeattester

Fremover skal Erhvervsstyrelsen ikke blot indhente straffeattester for virksomheden og dennes fuldt ansvarlige deltagere men også for virksomhedens registrerede ledelse og personer, der er beføjede til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i virksomhedens ledelse.

Gæld til det offentlige

Det vil fremover eksplicit fremgå af serviceattesten, om den pågældende virksomhed har gæld til det offentlige, og i så fald om denne er over eller under 100.000 kr.

Straffeattest samt tro og love-erklæring:

Samtykkeerklæring

Erhvervsstyrelsen skal indhente en straffeattest fra Kriminalregisteret for at kunne attestere, hvorvidt en eller flere af de omfattede personer er dømt og/eller har vedtaget bødeforlæg for en eller flere af de i udbudsloven angivne forhold.

Erhvervsstyrelsen må imidlertid ikke indhente en straffeattest uden forudgående samtykke, hvorfor alle de omfattede personer skal samtykke til Erhvervsstyrelsens indhentning heraf.

Tro og love-erklæring

Den straffeattest, som Erhvervsstyrelsen kan indhente, omfatter imidlertid ikke samtlige strafbare forhold, som er relevante i forbindelse med udstedelse af serviceattesten.

Derfor skal alle de omfattede personer også på tro og love erklære, at de ikke er dømt/har vedtaget bødeforlæg for forhold, som ikke indeholdes i den straffeattest, som styrelsen indhenter.

Indhent erklæringerne nu

Erklæringerne er gyldige i et år, og virksomheden kan derfor med fordel allerede nu kan begynde at indhente dem her.

Erklæringerne skal udfyldes online og underskrives i hånden. Du behøver kun én erklæring per person. Hvis en person er tilknyttet flere virksomheder, kan den samme erklæring bruges.

Ønsker én eller flere fra virksomhedens personkreds ikke at samtykke til indhentelse af straffeattest og/eller erklære sig om strafbare forhold, jf. ovenfor, vil den udstedte serviceattest afspejle dette, idet Erhvervsstyrelsen da ikke vil kunne attestere, at virksomheden og de omfattede personer ikke er dømt eller har modtaget bødeforlæg for de i udbudsloven angivne forhold.

Kort om serviceattester

Virksomheder kan bruge serviceattester som dokumentation for, at de lever op til en række kriterier i forbindelse med udbud. Serviceattesten dokumenterer, at virksomheden har opfyldt sine forpligtelser overfor det offentlige med hensyn til betaling af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger, at den ikke er dømt for strafbare forhold, og at den ikke er under konkurs, likvidation, rekonstruktion eller lignende situation.

Formålet med serviceattesten er at lette de administrative byrder for virksomhederne og sikre, at de kun skal benytte én indgang til det offentlige ved indhentning af oplysninger, erklæringer m.v. til brug for afgivelse af tilbud på offentlige udbud.

Serviceattesten er et tilbud til virksomhederne, hvilket betyder, at virksomhederne også kan vælge selv at indhente dokumentationen fra Politiet, SKAT, ATP og Skifteretten.