Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Pressemeddelelse09.04.2014

Nye værktøjer åbner digital guldgrube

Emner: Digitalisering

Innovationsmusklerne blev rørt og idéerne vældede frem, da Erhvervsstyrelsens den 8. og 9. april afholdt Innovation Camp. Formålet var at få virksomhedernes konkrete bud på, hvordan de store mængder af frie offentlige data bringes i spil og bruges på en måde, som giver mening og nytte for virksomheder, borgere og samfundet som helhed.

I to hæsblæsende dage har Danmarks mest innovative virksomheder, dataspecialister og kreative it-iværksættere udfordret hinanden på Erhvervsstyrelsens Innovation Camp. Det har føget med idéer og konkrete forslag til, hvordan offentlige data bedst kan gøres brugbare for virksomheder, borgere og samfundet. Dommerpanelet kom på en særdeles krævende opgave, da de til slut skulle kåre den bedste af de seks ideer, som blev præsenteret i finalen.

Energibesparelsesapp løb med sejren

Vinderen blev den gruppe, der havde fostret idéen om at trække på ejendomsdata, energimærkningsdata, geodata og miljødata og udvikle en applikation, som kan vise potentialet for energibesparelse helt ned på husstandsniveau. Konceptet hedder 2020 som en reference til de danske klimamål.

I vinder, fordi det er så indlysende rigtigt at bruge big data til at adressere problemerne med energispild. Jeres koncept kan raffineres, og det kan udvides efterhånden som nye data bliver tilgængelige. Men det er helt tydeligt, at på energiområdet er der virkelig gevinster at hente ved at udnytte data,  sagde Tom Togsverd, tidligere direktør for ITEK under Dansk Industri, da han på dommerpanelets vegne motiverede valget af vinderen.

Dommerne var desuden begejstrede for, at vinderidéen på fornemmeste vis bringer de frie offentlige data i spil, så de giver værdi og nytte for både forbrugere, store leverandørvirksomheder, mindre håndværksvirksomheder og det danske samfund som helhed.

Koncentreret proces giver konkrete resultater

De seks grupper på campen var alle sammensat af repræsentanter for både små virksomheder og danske sværvægtere, it-udviklere, it-iværksættere, studerende og dataejere. I projektgruppen bag vinderkonceptet var der enighed om de mange fordele ved arbejdsmetoden på Innovation Camp: Det vil sige idéen med at samle de mange aktører under samme tag og facilitere en koncentreret proces, hvor alle bliver bedt om at byde ind med deres ekspertise og så ellers knokler, sparrer og konkurrerer frem mod et konkret mål og præsentation af en konceptidé. Vindergruppen bestod af Kristjan Brødreskift fra Mediabroker, Flemming Fogh Petersen fra Alectia, Henrik Liliendahl Sørensen fra iDQ, Peter Møller-Christensen fra Rambøll og Rolf Kromand, COWI. Jørgen Krabbe fra Erhvervsstyrelsen var gruppens facilitator.

Næste fase er prototypeudvikling

Virk Data Case Competition 2014 går nu ind i næste fase, hvor konceptidéerne fra Innovation Camp danner grundlag for et forløb med udvikling af prototyper. Her skal virksomheder, der arbejder med IT og Business Intelligence, omsætte idéerne til konkrete IT-løsninger.

Læs mere om case competition her

Læs mere om Virk Data her

Yderligere oplysninger:

Tine Bøge, Erhvervsstyrelsens kommunikationsafdeling. Mail tinped@erst.dk. Tlf.: 35 29 19 41