Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed29.08.2013

Nye regler for teleudbydere om databrud

Emner: Virksomhed og erhverv, Tele og internet

Det er nu et krav at databrud indberettes inden for 24 timer efter bruddet er opdaget. Manglende efterlevelse kan straffes med bøde. Indberetning sker til Erhvervsstyrelsen og kan som noget nyt foregå elektronisk.

Indberetningspligten følger af EU lovgivning, der gælder umiddelbart i Danmark. Erhvervsstyrelsen har samtidig vedtaget to bekendtgørelser til at sikre efterlevelse af reglerne. Der indføres hermed mulighed for bl.a. at udstede bøder ved manglende overholdelse af indberetningspligten.

Erhvervsstyrelsen får endvidere mulighed for at udstede påbud til udbyderen om underretning af abonnenter eller andre fysiske personer efter en nærmere vurdering af de mulige negative konsekvenser af databruddet. Tvangsbøder kan udstedes for manglende overholdelse af påbuddet.

Hvis ikke alle relevante oplysninger foreligger ved første indberetning følges op med en ny indberetning hurtigst muligt og senest tre dage efter den første indberetning. Ved fortsatte problemer med fremskaffelse af al relevant data, forelægges alle disponible oplysninger, samt en begrundelse for den forsinkede underretning.

Indberetning kan ske på Virk.dk