Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed23.06.2015

Nye sektorspecifikke regler for fusioner på teleområdet

Emner: Tele og internet

1. juli 2015 træder nye regler om sektorspecifik fusionskontrol på teleområdet i kraft.

På teleområdet gælder der fra 1. juli nye regler for fusioner mellem teleselskaber. De nye regler får betydning for erhvervsmæssige udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester. Det vil sige de virksomheder, der udbyder telenet fx i forbindelse med mobiltelefoni, fastnettelefoni, bredbånd eller lignende som hovedvirksomhed eller som en selvstændig del af virksomheden.

Meddel fusionen til Erhvervsstyrelsen
Fra og med 1. juli skal alle fusioner, hvor to eller flere erhvervsmæssige udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, som har en samlet årlig omsætning i Danmark på over 900 mio. kroner og omfatter mindst ét offentligt elektronisk kommunikationsnet, give Erhvervsstyrelsen besked, hvis de ønsker at fusionere.

Når Erhvervsstyrelsen har modtaget meddelelsen om fusion, og denne opfylder ovenstående kriterier, vil Erhvervsstyrelsen henvise fusionen til videre behandling i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Her vil der blive gennemført fusionskontrol efter konkurrenceloven. En eventuel fusion kan først gennemføres, når den er anmeldt og godkendt af konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Retningslinjer for meddelelse
Fusionsmeddelelsen skal indgives til Erhvervsstyrelsen, hvis der er indgået en bindende fusionsaftale, hvis overtagelses- eller ombytningstilbud er offentliggjort eller hvis der er sket erhvervelse af kontrol.

Erhvervsstyrelsen behandler herefter meddelelsen om fusion i løbet af 5 arbejdsdage. Dette forudsætter dog, at der er indgivet "fuldstændig" meddelelse, det vil sige, at Erhvervsstyrelsen ikke har behov for at indhente flere oplysninger for at vurdere, om kriterierne for henvisning af fusionen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er opfyldt.

Hvis en fusion er anmeldelsespligtig i forhold til de almindelige regler i konkurrenceloven, skal man ikke anmelde fusionen til Erhvervsstyrelsen.

Læs mere om de nye regler her

Kontakt: Anders Lønvig, tlf. 35 29 12 54, e-mail: andlon@erst.dk eller Jette Plenge Jakobsen, tlf. 35 29 12 38, e-mail: jeplja@erst.dk