Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed27.04.2017

Nye regler om registrering af reelle ejere træder i kraft 23. maj 2017

Emner: Virksomhed og erhverv

Fra den 23. maj 2017 skal virksomheder registrere oplysninger om deres reelle ejere.  Fristen for registrering af reelle ejere er 1. december 2017.

Der er tale om en ny type ejerregistrering, som skal skabe øget gennemsigtighed omkring danske virksomheders reelle ejerstruktur med henblik på at sikre, at virksomhederne ikke benyttes til skattesvig og anden økonomisk kriminalitet – herunder hvidvask. Reglerne er et led i implementeringen af skattelypakken og 4. hvidvaskdirektiv.

Ejerregistrering omfatter nu både legale ejere og reelle ejere.

Læs mere om registrering af ejerforhold her.

Hvilke virksomheder skal registrere?

  • IVS
  • ApS
  • A/S
  • P/S
  • K/S
  • I/S
  • Fonde (erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende)
  • Finansielle virksomheder
  • Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA)
  • Europæiske virksomhedsformer (SE, SCE, EØFG)

Børsnoterede virksomheder, enkeltmandsvirksomheder, selvstændige offentlige virksomheder (SOV’er), medarbejderinvesteringsselskaber, personligt ejet mindre virksomheder (PMV’er) og filialer skal ikke registrere reelle ejere.
 

Hvem skal registreres?
 

En reel ejer er i loven defineret som en fysisk person, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler, bortset fra ejere af selskaber, hvis ejerandele handles på et reguleret marked eller et tilsvarende marked, som er undergivet oplysningspligt i overensstemmelse med EU-retten eller tilsvarende internationale standarder.

En tilstrækkelig del af ejerandele eller stemmerettigheder svarer som udgangspunkt til, at man ejer eller kontrollerer ca. 25 % af virksomheden.  Dette er dog kun en indikation på reelt ejerskab.

Det er således vigtigt at bemærke, at man også kan betragtes som reel ejer, hvis ejerandelen eller stemmerettighederne er mindre end 25 %. Det kan fx være tilfældet, hvis man ejer 15 % af kapitalen, men samtidig har ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer.

Virksomhederne skal indhente oplysninger om virksomhedens ejere og de reelle ejeres rettigheder og på baggrund heraf foretage en konkret vurdering af, hvem der er virksomhedens reelle ejere.
 

Læs lov nr. 262/2016 om indførelse af register over reelle ejere
 

Bekendtgørelserne vedrørende reelle ejere offentliggøres den 23. maj 2017 på Retsinformation.dk.


Registrér reelle ejere på VIRK/Indberet

 

Oplysningerne om reelle ejere og de reelle ejeres rettigheder skal registreres på VIRK/Indberet. Registreringen kan påbegyndes den 23. maj 2017.

Fristen for registrering af reelle ejere er 1. december 2017.

Erhvervsstyrelsen offentliggør den 23. maj 2017 en vejledning vedr. registrering af reelle ejere.