Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Nye digitale processer

Ny digital proces for "Tilføj ny kontorepræsentant" på Virk Indberet nu skal blanketten underskrives med en digital signatur. 

 

Underskriv blanket med privat NemID

Det er stadig både den nye kontorepræsentant og de tegningsberettigede der skal underskrive blanketten. De tegningsberettigedes e-mailadresser bliver automatisk hentet fra CVR registreret, og I skal selv taste navn og e-mailadresse for den nye kontorepræsentant.

Derefter bliver der sendt en e-mail til dem med et link til blanketten på Virk Indberet, så de kan logge på med deres private NemID og skrive blaketten under med deres digitale signatur.

Når alle har underskrevet, modtager vi jeres anmodning om tilføjelsen af en ny kontorepræsentant.

Hvis jeres tegningsregel ikke er registreret i CVR registeret

Hvis jeres virksomheds tegningsregel ikke er registreret i CVR registeret, og vi derfor ikke kan hente e-mailadresserne på de tegningsberrettigede. Skal I uploade dokumentation for jeres tegningsregel, kopi af liste over bestyrelse og evt. vedtægter, og på den måde medsende dokumentationen sammen med blanketten. I skal desuden taste e-mailadresserne på dem der skal udnerskrive, - og så modtager de et link til Virk Indberet og processen for digital signatur er den samme.

Hvis der er udstedt en prokura

Hvis der er udstedt en prokura, det vil sige der er givet en fuldmagt til andre ansatte i virksomheden, kan I uploade en kopi af prokuraen, og taste e-mailadresse og cpr-nummer for dem der i stedet skal underskrive. Så modtager de et link til Virk Indberet, hvor de kan logge på og underskrive jeres blanket.

Hvis I ikke har adgang til Virk Indberet

Hvis I ikke har adgang til Virk Indberet, hvis den nye kontorepræsentant eller nogle af de tegningsberettigede ikke har dansk NemID, skal I kontakte os, så sender vi blanketten til jer.

I kan i det tilfælde sende blanket og dokumentation via e-mail (sikker post) eller pr. brev.

Lempelse af krav til dokumentation

Hvis en kontorepræsentant allerede er oprettet i CO2-kvoteregisteret, kan I nu sætte et kryds i blanketten. Så genbruger vi den paskopi, vi tidligere har modtaget. Hvis passet selvfølgelig stadig er gyldigt.

Link til blanket - Tilføj ny kontorepræsentant ›

Ny blanket - Indsend dokumenter til eksisterende sag

 – ny sikker og hurtigere måde at sende dokumentation til os

I sagsbehandling af eksempelvis tilføj ny kontorepræsentant, har I ofte behov for at sende dokumentation i flere omgange.

For at lette processen med at indsende manglende dokumentation, er der en ny blanket hvor I kan uploade den manglende dokumentation direkte til den eksisterende sag. Det kræver blot at I bruger det sagsnummer, som I fremover modtager i første mail fra os.

Link til ny blanket - Indsend dokumentation til eksisterende sag

Kendte fejl i dokumentationen vi modtager

Der er mange krav til dokumentation i forbindelse med CO2-kvoteregisterets forskellige anmodninger: Tilføj ny kontorepræsentant, slet kontorepræsentant, foretag transaktion osv.

Men mange fejl kan undgås ved at læse vores vejledninger igennem.

På Virk Indberet er der en vejledning i verificering af kopi af pas.Som er vigtig at læse igennem inden kopien bliver udfyldt og underskrevet.

Oplysninger der tastes i blanketterne og i CO2-kvoteregisteret skal være i overensstemmelse med de oplysninger der står i jeres pas, og i CPR-registeret. Oplysningerne skal være fuldstændig identiske.


Med de nye blanketter vil fejl i blanketternes udfyldning stadig betyde at alle medunderskrivere skal underskrive på ny.

Så en større opmærksomhed på dette, betyder mindre forstyrrelse af jeres kollegaer.

Link til vejledning i verificeret kopi af pas ›

Blanketter I skal bruge

På vores webside: "Åbn, luk og ændre konto" er der en boks i højre side med link til de blanketter I skal bruge i forbindelse med anmodninger til CO2-kvoteregisteret:

Links til blanketter ›

Opdateret information om Offentlig information og persondata

Vi har opdateret vores webside om Offentlig information, hvor der står hvordan vi overholder krav i persondataloven og databeskyttelsesloven.

Gå til vores webside om Offenlig information og persondata ›