Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed27.02.2015

Ny vejledning om måltal og politik for kønssammensætningen

Emner: Virksomhed og erhverv, Liberale erhverv

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en ny vejledning om måltal og politik for det underrepræsenterede køn. Reglerne er ikke ændret. Formålet med den nye vejledning er at skabe mere klarhed over virksomhedernes forpligtelser.

De største danske virksomheder er omfattet af reglerne om måltal og politik for det underrepræsenterede køn, der har til formål at få flere kvinder i ledelse. Det drejer sig om cirka 1.200 virksomheder i Danmark.

Behov for tydeliggørelse af krav

COWI udarbejdede i 2014 en rapport om virksomhedernes redegørelse for kønssammensætningen på vegne af Erhvervsstyrelsen. Resultaterne i rapporten pegede bl.a. på, at der var behov for at tydeliggøre virksomhedernes forpligtelser, og Erhvervsstyrelsen har derfor udarbejdet en ny vejledning om måltal og politik for det underrepræsenterede køn. Formålet er at tydeliggøre virksomhedernes forpligtelser. Der er ikke sket ændringer i regelsættet. Der er alene tale om en tydeliggørelse af de krav til virksomhederne og revisor, som allerede er gældende.