Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed21.02.2013

Ny vejledning om kønsmæssig sammensætning af ledelser

Emner: Virksomhed og erhverv

Erhvervsstyrelsen har i dag offentliggjort en ny vejledning - "vejledning om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom".

Vejledningen retter sig mod de ca. 1100 store virksomheder, der er omfattet af regler om måltal og politikker, som blev vedtaget i december 2012. Læs loven.

Loven retter sig mod de store virksomheder, hvor enten mænd eller kvinder udgør mindre end 40 pct. af den øverste ledelse. Loven stiller krav om, at virksomhederne pr. 1. april 2013 skal opstille et måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan - oftest bestyrelsen. Virksomhederne skal desuden udarbejde politikker for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i den øvrige ledelse af virksomheden. Virksomhederne skal i deres årsrapporter oplyse om deres måltal, politikker og hvor langt, de er i processen med at opfylde dem.

Vejledningen er et værktøj til virksomhederne, når de skal fastsætte måltal og politikker. Vejledningen redegør for de nye regler og giver en række praktiske eksempler, som kan bruges som inspiration.