Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed01.03.2017

Ny undersøgelse om kønsfordelingen i ledelsen

Emner: Virksomhed og erhverv

Erhvervsstyrelsen offentliggør i dag en undersøgelse om danske virksomheders efterlevelse af reglerne om kønsfordelingen i ledelsen.

Det er tredje gang, undersøgelsen foretages, og den er baseret på oplysninger fra virksomhedernes årsrapporter for regnskabsåret 2015. Undersøgelsen – der er udarbejdet i samarbejde med Deloitte – omfatter 167 virksomheder.

Reglerne om kønsfordelingen i ledelsen, som trådte i kraft for regnskabsåret 2013, skal bidrage til at skabe en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledelsen ved at stille krav om, at de største virksomheder i Danmark fastsætter et måltal for den øverste ledelse og udarbejder politikker for de øvrige ledelsesniveauer.

Undersøgelsen for regnskabsåret 2015 viser, at stort set den samme andel af undersøgte virksomheder efterlever reglerne om at opstille måltal og udarbejde politikker som i undersøgelsen for regnskabsåret 2014. 88,6 pct. eller næsten 9 ud af 10 af virksomhederne efterlever reglerne for den øverste ledelse i regnskabsåret 2015. 66 pct. efterlever reglerne for den øvrige ledelse i regnskabsåret 2015.

En stor del af virksomhederne har fortsat udfordringer i forhold til at udforme politikker for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i den øvrige ledelse, idet mange virksomheder fortsat ikke beskriver, hvordan de omsætter deres politikker til handlinger eller angiver, hvad der er opnået af resultater.

På baggrund af undersøgelsens resultater, har styrelsen besluttet at stramme kontrollen på området i 2017.


Læs undersøgelsen for regnskabsåret 2015 her.

Læs undersøgelsen for regnskabsåret 2014 her.

Læs undersøgelsen for regnskabsåret 2013 her.

Læs mere om reglerne for kønsfordelingen i ledelsen på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
 

Kontakt: Pressemedarbejder i Erhvervsstyrelsen Marlene Kønig tlf. 35 29 12 29 eller markon@erst.dk