Nyhed

Ny udgave af Serviceattesten skal sikre mod misbrug af illegal arbejdskraft

Virksomheder, som deltager i offentlige udbud, skal fremover dokumentere overholdelsen af en række regler og forhold for at blive godkendt til at kunne byde på opgaverne. Ordentlige arbejdsvilkår og fair konkurrence skal være grundvilkår på det danske arbejdsmarked. En ny version af Serviceattesten skal sikre større gennemsigtighed for offentlige ordregivere.

 • 9. oktober 2023
 • Regler for virksomheder
 • Digital indberetning og selvbetjening
 • Kontrol og tilsyn
 • God virksomhedsledelse og samfundsansvar

En ny version af Serviceattesten skal sikre, at virksomheder, der anvender illegal arbejdskraft, ikke undergraver arbejdsmarkedet.  

Den nye Serviceattest vil derfor også give svar på, om en virksomhed eller dennes ledelsesrepræsentanter under skærpende omstændigheder er dømt for overtrædelse af udlændingeloven. Ordregiveren skal således tage stilling til, om en virksomhed skal udelukkes fra udbuddet.  

Erhvervsstyrelsen skal koordinere indsamlingen af oplysningerne i den nye version af Serviceattesten.   

Om den nye serviceattest:

 • Når en virksomhed skal deltage i et offentligt udbud, skal virksomheden dokumentere, at en række regler og forhold overfor det offentlige er i orden.   
   
 • Erhvervsstyrelsen koordinerer indsamlingen af de relevante oplysninger fra andre offentlige myndigheder og samler disse i et dokument - Serviceattesten.  
   
 • Ordningen skal sikre, at virksomhederne kun skal benytte én indgang til det offentlige ved indhentning af oplysninger, erklæringer m.v. til brug ved afgivelse af tilbud på offentlige udbud. 

Ændringen af serviceattesten træder i kraft fra den 1. november 2023 

Serviceattest ændres fra den 1. november 2023 for at øge gennemsigtighed (kfst.dk) 

Ændringer af serviceattest (kfst.dk) 

Serviceattesten er det tilbud, hvor Erhvervsstyrelsen koordinerer indsamlingen af oplysninger fra andre offentlige myndigheder i forbindelse med virksomheders tilbud på offentlige udbud. Erhvervsstyrelsen udfører arbejdet i et samarbejde med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. En serviceattest indeholder relevante oplysninger fra ATP, Skatteforvaltningen, Skifteretten og Politiet (Kriminalregistret).

Har du spørgsmål, kan du kontakte Hanne Lill Baad på [email protected]